БСК и КРИБ в спор за изграждането на образователен регистър

Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) влязоха в задочен спор относно необходимостта от изграждане на информационна система за образователния и квалификационния статус на българските граждани. Идеята за информационната система е на БСК, откъдето предлагат на Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет за професионална квалификация да приемат промени в Закона за професионалното образование и обучение, разработен от камарата.

В свое становище КРИБ обаче определя предложението като ненужно и нецелесъобразно, евентуалната информационна система за образователния статус на българите - като "статична" и "непредставляваща интерес за работодателите", а разходът за нейното изграждане - "неоправдан". В становището се изразява мнение, че "най-рационално би било осъществяването на пряка връзка между бизнеса и учебните заведения". Освен това, според КРИБ изграждането на системата ще е допълнителен ненужен ангажимент на работодателите.

От БСК смятат, че има неразбиране на направеното от нея предложение.

“Предложението е системата да е динамична, а не статична, като се предвижда ежегодно учебните заведения и центровете за професионално обучение да въвеждат данни по електронен път за завършилите“, обясниха от камарата.

Оттам допълват, че системата ще позволява контрол върху ефективността на изразходваните за образование и квалификация публични средства в унисон с изискванията за прозрачност, валидни за целия ЕС.

“Задължението за дигитализиране на наличната информация на хартия, включването в системата на първоначалните и текущи данни е не на работодателите, а на учебните заведения“, допълват още от БСК.

“Системата е необходима, както на държавата, за да провежда информирана политика и управление на процесите в сферата на заетостта, инвестициите, образованието и квалификацията, така и на работодателите, за да имат информация за профила на работната сила на ниво населено място, община, област, регион за планиране и бранш“, посочват още от БСК.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?