БСК: Кабинетът се обърна към избирателите, вместо към бизнеса

През 2002 година правителството се обърна повече към избирателите, вместо към бизнеса, заяви председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев, при представянето на сравнителни данни за състоянието на българската икономика.

Според него е показателен факта, че в бюджета за следващата година министърът на труда и социалната политика Лидия Шулева се е преборила за своите инициативи, докато това не може да се каже за икономическите министерства.

Председателят на камарата смята, че кабинетът е тръгнал да разпределя социални придобивки, вместо да подпомогне бизнеса, който да произведе повече и така да подобри състоянието на хората. В същото време Данев оцени като положителни стъпки въвеждането на минималните осигурителни прагове и на регистрацията на трудовите договори. Според него, те ще повишат приходите в НОИ.

Оценката на БСК е, че в икономиката продължава тенденцията, започнала от началото на 1998 г. - стабилна макроикономическа среда и отсъствие на забележимо подобрение на бизнесклимата. Но все още съществували съществени пречки за навлизане на нови фирми на пазара, забавено е преструктурирането на икономиката, а безработицата остава висока.

Сред другите заключения на камарата са липсата на държавна стратегия за икономическо развитие, увеличаване на сивия сектор в икономиката, ниска събираемост на данъци и социални осигуровки.

Като промени с положително въздействие за бизнеса Данев посочи поканата за членство в НАТО, оценката на ЕС, че България има действаща пазарна икономика и пътната карта за членство в Eвросъюза.

България печели и от девалвацията на американския долар и намаляване на лихвените проценти на международните финансови пазари. Това намалява разходите за обслужване на външния дълг, защото по-голяма част от него е деноминирана в долари.

Нивата на долара са изгодни и за вноса на горива, които се плащат в долари. Данев прогнозира, че доларът ще остане слаб и през тази година, а цената на петрола може да се качи вследствие на евентуална война в Ирак. Поради тази зависимост, разходите за горива нямало да се променят значително.

Данните за вноса на петрол показвали спад на икономическата активност в страната. Според Данев, при средна цена на барел от около 20 щ. долара, през 2001 г. е деклариран внос за 910 млн.щ.долара, докато през миналата година, при цени по-близки до 30 долара за барел, има внос за 890 млн.щ.долара. Подобна била ситуацията и на пазара на лекарства, където имало спад на продажбите с 12 процента.

От БСК коментираха, че през първите девет месеца на 2002 г. се отчита ръст на БВП от 4,5%, като от него 1,17% се падат на съобщенията и само 0,35% на промишлеността. Съществен дял се падал и на туризма, но според Божидар Данев той е конюнктурен отрасъл и не е основен за развитието на икономиката.

Вече шеста година в България има финансова стабилност и ръст на БВП, но бизнесът се нуждае от повече стимули за развитие - най-вече данъчни облекчения, преструктуриране на монополите в услугите и падане на техните цени, както и облекчаване на лицензионните и разрешителни режими, каза Божидар Данев.

Тревожни според експертите на БСК са данните за увеличаване на междуфирмените задължения, които нарастват всяка година с по 20 процента. В края на 2002, по данни на камарата те са били 33.7 млрд.лева или 114% от БВП.

Божидар Данев смята, че връщането на ресурса на банките в страната е причинено от ниските лихви в еврозоната, за което говори и спада на LIBOR (Междубанковия лихвен процент в Лондон) под 2%. При това положение банките предпочитали да дават кредити у нас при лихва от 14% за левове и 10% за евро.

От камарата отчитат спад на чуждестранните инвестиции, които са 389.7 млн.щ.долара за деветмесечието или 3.17% от БВП. Тяхната структура била влошена, защото са основно в услугите, които не са с експортна насоченост. Отбелязва се спад от над три пъти на инвестициите на зелено.

Божидар Данев смята, че правителството трябва да подобри значително усвояването на средствата по предприсъединителните фондове, които са 300 млн. евро годишно. Данните на БСК са, че за тригодишното действие на програма ИСПА не е започнало строителството на нито един обект и са усвоени под 1% от средствата. По програма САПАРАД за 2000-2001 г. са одобрени проекти за 34,32% от средствата, а реално са усвоени 8,69% от парите.

От БСК са доволни от добрия диалог в рамките на Съвета за икономически растеж, но достигнатият там консенсус рядко се осъществявал в конкретни решения. Като пример Данев даде запазването за още две години на съотношението на осигурителните вноски на ниво от 75 към 25 между работодателите и работниците при положение, че е било договорено това съотношение да се промени от тази година на 70 към 30.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?