БСК: Около 4 на сто от бизнеса се е възползвал от мярката 60/40

Близо три четвърти от фирмите са съкратили част или целия си персонал заради Covid-19

БСК: Около 4 на сто от бизнеса се е възползвал от мярката 60/40

Едва 4 на сто от фирмите в търговията и услугите са се възползвали от антикризисната правителствена мярка 60/40. Това показват данните от онлайн проучване на Българската стопанска камера проведено в периода 2 - 8 май 2020 г. сред 584 управители и собственици на фирми в цялата страна. 

Според него бизнесът изпитва затруднения с плащането на заплати и осигуровки, а междуфирмената задлъжнялост и задълженията към държавата растат.

Резултатите от проучването отразяват преимуществено състоянието сред микро- и малките предприятия в търговията и услугите - сектор, който преобладава в БВП и е най-много засегнат от кризата и ограниченията свързани с Covid-19.

Близо три четвърти (73%) от анкетираните са били принудени да съкратят част или целия си персонал вследствие на кризата, а 15% са прибягнали до намаляване на трудови възнаграждения.

До 20 000 лв.на месец са необходимите ликвидни средства за покриване на разходите в следващите три месеца (в т. ч. заплати, осигуровки и данъци) за около 57% от анкетираните.

Всяка четвърта компания се нуждае от 20 хил. - 50 хил. лв. на месец, а всяка десета - от над 100 000 лв. ликвидни средства за месечна издръжка.

Възстановяването на бизнеса

Малко над една трета (34%) от анкетираните очакват да възстановят бизнеса си в рамките на около година, а други 33% очакват това да се случи за повече от година.

Оптимистите, които смятат, че ще успеят да се възстановят веднага след падането на извънредното положение, са едва 1.2%.

Крайните песимисти, които не очакват да се възстановят изобщо, са 2.4%.

Общо около 29% от участниците в анкетата виждат възможности за възстановяване в рамките на 3-6 месеца.

Около 4 на сто са се възползвали от мярката 60/40

Почти половината от участниците в анкетата са наясно с антикризисните мерки, които предлага българското правителство за подкрепа на бизнеса, 38% имат частична яснота, а 15% изобщо не са наясно каква помощ могат да получат за справяне с проблемите, породени от Covid-19, показва проечването.

Възползвалите се от мярката 60/40 са около 4на сто. Други 6на сто планират да кандидатстват, а 8.5% се колебаят.

81.5% от анкетираните оценяват мярката 60/40 като неефективна.

По мерките на ББР ще кандидатстват 15 на сто

15% от анкетираните планират да кандидатстват по някоя от мерките по линия на Българската банка за развитие (ББР), а 32% все още се колебаят дали да пристъпят към подобен ход.

Повече от половината (53%) са категорични, че мерките чрез ББР не отговарят на нуждите им.

Намаляването на ДДС за храни и лекарства като антикризисна мярка подкрепят 86% от участниците в анкетата. Против са 5.6%, а около 9% се колебаят.

Продължаване на антикризисните мерки

74% от участниците в анкетата са убедени, че е необходимо временните мерки в подкрепа на бизнеса да продължат и след края на кризата. 7% са на противното мнение, а останалите се затрудняват да преценят.

Според анкетираните, най-голям ефект биха имали фискалните мерки - разсрочване на задължения до края на 2021 г., създаване на възможност за ползване на данъчни облекчения, освобождаване от плащане на част от патентен данък или местни такси. Така смятат 65% от участниците в анкетата.

Според други 53% най-важни са финансовите мерки, включително кредити при облекчени условия, схеми за безвъзмедна помощ с определен фокус – за запазване на заетостта, за обучение и др.

Над една пета от анкетираните (22%) очакват специфични за отделни отрасли мерки. Например ваучери за туристически услуги, временна финансова помощ за фирмите от сектора, намаляване на ДДС за определени стоки и услуги и др.

Увеличаване на междуфирмената задлъжнялост

Почти половината от анкетираните (48%) декларират, че кризата не е довела до увеличение на задълженията им към други фирми, но 45% са на обратния полюс – техните задължения са се увеличили с до 100 000 лв. Между 100 и 200 хил. лв. ръст на задълженията декларират 5.5% от участниците в анкетата, а 1.7% са анкетираните, които имат над 200 000 лв. ръст на задълженията към контрагенти.

Аналогично е положението със задълженията към държавата. 45% от анкетираните нямат задължения към държавата, 48% обаче са с до 50 000 лв. ръст на задълженята вследствие на кризата, 5.5% между 50 и 100 хил. лв., а над 100 хил. лв. дължат 1.4% от анкетираните.

58% от участниците в анкетата нямат невзети от други фирми суми за услуги и/или продукти, 34% очакват вземания в размер на до 100 хил. лв., 5.6% - над 200 хил. лв., а между 100 и 200 хил. лв. неполучени вземания декларират 2.4% от анкетираните.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?