БСК предлага арбитраж за обществените поръчки

БСК предлага арбитраж за обществените поръчки

Договорите за обществени поръчки да имат арбитражна клауза за решаване на споровете между възложител и изпълнител, в случай, че някой от тях желае да има такава, предлага Българската стопанска камара (БСК), която в понеделник изрази принципното си одобрение за предлаганите от правителството на Пламен Орешарски поправки в Закона за обществените поръчки.

 

Според организацията така ще се решават по-бързо споровете, двете страни ще получат облекчен достъп до правосъдие и разходите им ще са по.-ниски.

 

От БСК предлагат още когато офертата на участник в процедура по възлагане на обществена поръчка съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 30 на сто по-благоприятно от средното предложение на конкурентите по същия показател за оценка, да се дават нула точки. Това, според бизнес организацията, ще създаде по-категорични възможности за предотвратяването на необосновано ниски и дъмпингови цени на стоки и услуги, предмет на обществените поръчки.

 

Да се предвиди законово задължение на Агенцията за обществени поръчки да отговаря и/или да дава методически указания за правилното прилагане на закона в 7-дневен срок на писмените запитвания на възложителите, иска още камарата.

 

Като цяло тя подкрепя усилията за осигуряване на по-голяма прозрачност в процедурите за обществени поръчки, поощряване на конкуренцията и възможностите за участие на повече фирми, намаляване на административните трудности пред малките и средни предприятия и осигуряване на техния достъп до обществени поръчки. В свое съобщение камарата посочва, че е удовлетворена от това, че са приети нейни предложения като отпадането на закупуването на документация за обществената поръчка и събирането по служебен път на данни от публични регистри и вече предоставени на държавните органи от участниците.

 

Бизнесът приветства въвеждането на стандартизирани образци на задания, документации и договори чрез стандартизирани образци, както и разширяването на информацията, съдържаща се в Регистъра на обществените поръчки. Организацията подкрепа електронизацията на голяма част от процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и забраната за участието на свързани лица и възможността всяко лице да подава сигнал за нередност.

 

Председателят на БСК Божидар Данев посочва като положително въвеждането на забрана за включване в оценката на предложенията на неотносими критерии, нямащи отношения към предмета на обществената поръчка, но създаващи условия за субективизъм и непрозрачност при оценяването на офертите.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?