БСК призова фирмите с вземания от държавата да подадат при нея заявки

Българската стопанска камара (БСК) започва да събира заявки от фирми за неплатени задължения към тях от страна на държавните и общинските бюджети, както и от фирми с преобладаващо държавно участие, съобщиха от камарата във вторник. Събирането на заявките ще става по електронен път. Всяка фирма ще може да посочи икономическата сфера, в която оперира (съгласно Националния класификатор на икономическите дейности), вида на забавеното плащане (по обществена поръчка, невъзстановен ДДС, други забавени невъзстановени данъци и обезпечения, средства по проекти с европейско финансиране и др.), стойността на забавеното плащане, договорената или нормативно определена дата за плащане, име на длъжника, предприетите действия спрямо длъжника (напомнително писмо, съдебен иск или друго).

Потребителите на системата ще могат освен да подават заявки и да правят статистики за броя заявки, общата сума на задълженията, средното време на просрочие, вида на длъжниците и др. Фирмените данни ще останат конфиденциални!

БСК е сред работодателските организации, които първи обявиха, че задлъжнялостта на държавата и общините към фирмите под формата на неразплатени, но извършени дейности или невърнат ДДС, са около 2 млрд. лв. Това пък води до повишаване на фирмената и междуфирмената задлъжнялост.

В понеделник на срещата на работодателски организации с ръководството на СДС бе постигнато споразумение да се изготви публичен регистър на задълженията на държавата към фирмите.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?