БСП и НИЕ атакуват в съда закона за местните данъци и такси

Искане да се отменят текстове от закона за местните данъци и такси, внасят днес в Конституционния съд депутатите от левицата и от парламентарната група НИЕ на бившите царисти. Левицата и колегите им от НИЕ атакуват отпадането на облекчения за детските ясли и детските градини при последните промени в закона.

БСП и НИЕ се обявяват срещу премахването на 50-процентното намаление на таксите за детските градини за второ дете в семейството и опрощаването на целия размер на таксата за многодетните семейства, самотните майки, сираците, децата на инвалидите и социално слабите.

Според народните представители, приемайки като основен принцип за формиране на местните такси възстановяването на пълните разходи на предлаганата услуга, законодателят е лишил общините от възможността да спазят Конституцията, в чийто чл.60 е записано, че данъците и таксите да се заплащат съобразно доходите и имуществото на гражданите. Според депутатите е нарушен и чл.47, ал.1 от основния закон, според който отглеждането на децата е грижа и на държавата.

БСП депутатът Михаил Миков заяви, че много хора вече не могат да си позволят цените на детските градини, и това не е само ромското население, вследствие на което вече се закриват детски заведения в цялата страна и се поражда социално напрежение.

Според левицата, освен противоречия с конституцията, промените в закона за местните данъци и такси са в несъответствие с общоприети норми на международното право и договори, по които България е страна - с общата декларация за правата на човека на ООН, декларацията за правата на детето на ООН, конвенцията за правата на детето, Европейската социална харта.

Споделяне

Още от България