Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

БСП платила с пари на данъкоплатците за клип срещу ГЕРБ

108 коментара
БСП платила с пари на данъкоплатците за клип срещу ГЕРБ

Сметната палата откри странни схеми за финансиране на предизборни кампании, неотчетени средства и надвишени лимити на изборите за евродепутати и национален парламент през миналата година.

Одиторите са открили, че клиповете на социалистите срещу ГЕРБ “Гласуваш за Бойко - получаваш Костов“ е бил финансиран с пари от държавната субсидия на трета партия извън коалицията - Национално движение за спасение на отечеството.

Най-често срещаните нарушения са извършени, но недекларирани в отчетите на партиите разходи. Коалиция за България, Синята коалиция и ДПС и НДСВ пък са надвишили определените от закона лимити за разходи по време на кампаниите.

Освен това одиторите са засекли нерегламентирано финансиране от юридически лица за кампаниите на Коалиция за България (КБ) и РЗС. Впечатление в одита прави и еднообразието от рекламни агенции, с които партиите са сключвали договори. ГЕРБ пък са с над 100 000 лева неотчетени разходи на парламентарните избори.

БСП е надвишила лимита от 2 млн. лева

Коалиция за България е отчела приходи за изборите за евродепутати в размер на 1 516 380 лв. В кампанията ѝ обаче са похарчени с 463 863 лева повече, които не са включени в отчета. Установено е, че реално извършените разходи от КБ са 1 975 561 лв., с което тя все пак се вмества от законовия лимит от 2 млн. лева.

С най-голям дял в кампанията на КБ са разходите за реклама, включващи съобщения в печата, телевизионни предавания, радиопредавания и други разходи за медийни изяви и реклами на стойност 1 029 094 лв.

БСП сключва на 30 април 2009 г. договор за реклама с “Аргент 2002“ ООД. По договора е проведена рекламна кампания в периода 1 май 2009 г. - 16 май 2009 г. Излъчвани са рекламни клипове в частни национални телевизии.

Партията обяснява, с тези клипове прави равносметка и дава реалистична оценка на това, което е постигнато през управленския ѝ мандат, и “това са имиджови клипове за БСП.“ Общият размер на извършените разходи по договора е 236 688 лв. и са изплатени по две фактури - на 30 април – 180 000 лв. и на 14 май – 56 688 лв. Разходите не са включени в отчета на КБ за предизборната кампания. Освен това са били използвани средства от друга банкова сметка на партията, различна от сметката за финансиране на предизборната ѝ кампания.

По своя характер рекламите са предизборни. В нарушение на закона изразходваните 236 688 лв. не са включени в отчета на КБ. Същата сума по договор с Аргент 2002” ООД не е включена и в отчета на КБ.

Коалиционният партньор на БСП в Коалиция за България - ”Нова Зора” - също сключва договор с ”Аргент 2002“. В периода 8 май 2009 г. - 16 май 2009 г са печатани и излъчвани реклами в националната и регионалната преса, телевизии, радиа, Интернет с послание “Ако подкрепиш Бойко, получаваш Костов“. Одиторите отбелязват, че по обяснения на председателя на партията, рекламният продукт е изготвен безвъзмездно от симпатизанти на "Нова зора".

Общият размер на разходите по рекламната кампания е 221 627 лв. и са изплатени изцяло от партия “Нова зора“ на 14 май. Средствата, с които е платена рекламата, са предоставени от друга партия - Национално движение за спасение на отечеството (НДСО). Одиторите констатират, че юридическото лице НДСО финансира "Нова зора“ с пари от държавната си субсидия и отчитат това като нарушение, тъй като партиите нямат право да получават дарения от юридически лица.

Лидер на НДСО е Илия Киров, а партията получава държавна субсидия, тъй като се явява мандатоносител в предишното 40-то Народно събрание в коалиция "Национално обединение Атака".

В отчета на коалиция “Коалиция за България” ПП ”Нова зора” участва с извършени разходи за предизборната кампания в размер на 100 лв. Разходите за рекламната кампания не са отчетени. По обяснение на председателя на ”Нова зора” това не е направено, защото парите са за реклама за ”излизане на партията от състояние на анонимност и нейното популяризиране в страната.”

Одиторите обаче считат, че по своя характер рекламите са предизборни. В нарушение на закона изразходваните 221 627 лв. не са включени в отчета на КБ.

Нарушения има и в кампанията на левицата на изборите за Народно събрание. Размерът на реално извършените разходи не съответстват на декларираните в отчета приходи. Освен това направените разходи в размер на 2 208 559 лв. надвишават законовия лимит от 2 млн лева.

Общият размер на отчетените приходи от КБ е 2 038 080 лв. И тук одиторите засичат неправомерна субсидия от НДСО - 16 501 лв.

Едно от нарушенията, констатирани от палатата, е свързано с отпечатани брошури с управленските проекти на БСП. На кориците на материалите е отпечатан предизборен призив ”Гласувай за Коалиция за България – 5 юли 2009”. Разходите за отпечатването са 182 160 лв. и не са включени в отчета на коалицията. Разходи на регионални структури на БСП за 27 347 лева също не са включени в отчета.

РЗС с неправомерно финансиране от юридически лица

РЗС е получила дарения в натура на билбордове от физически лица. Става въпрос за 30 билборда с размер на 4х3 на обща стойност 3 000 лв.; 10 билборда с размер на 8х4, на обща стойност 2 000 лв. ; 5 билборда с размер на 8х6, на обща стойност 1 500 лв.. Общата стойност на всяко отделно дарение в натура е определено с договорите и възлиза на 7 800 лв.

Едновременно с направените дарения от физическите лица в полза на партията, същите физически лица са наели от ”Еко клима 11” ЕООД билбордове. По тип, размери и стойности, наетите от физическите лица билбордове съответстват с тези, предмет на договорите за дарения. В компетенциите на Сметната палата обаче не се включва проверката на извършените плащания от физическите лица към ”Еко клима 11” ЕООД. Според одиторите има повод за основателни съмнения за заобикаляне на закона относно забраната за финансиране на предизборната кампания със средства от юридически лица.

Във връзка с публикации в печата относно ползване на офис от РЗС по време на предизборната кампания, Сметната палата е извършила проверка на имота на ул. “Г.С. Раковски” №108. На 5 май непосредствено преди изборите, между ”Уорлд Инвестмънт Кепитълс” ЕАД и РЗС е сключен договор за съвместна дейност. Според обясненията на зам-председателя на партията Димитър Абаджиев луксозният партиен офис им е предоставен за временно ползване от съмишленик - бившия царист и сегашен председател на партия НИЕ Никола Николов. Янев пояснява, че наемът за имота се плаща от строителен предприемач, който е включен в предизборните листи на партията. Одиторите обаче считат, че е налице дарение за РЗС от юридическо лице в нарушение на закона.

От РЗС са отчетени разходи в общ размер на 894 500 лв., което обаче надвишава приходите им от 752 570 лева със 141 930 лева.

Одиторите посочват, че това се дължи на начислени, но неизплатени към периода на съставяне на отчета, разходи за реклама в телевизионни, радиопредавания и Интернет, неотчетени разходи за рекламни съоръжения, получени като дарения в натура/билбордове, за ползване за предиборната кампания, както и неотчетени изплатени разходи в БНТ. В отчета на партията не са включени разходи за рекламно време в БНТ в размер на 7 438 лв. Реално извършените разходи според одитния екип пък са 959 901 лв.

На изборите за Народно събрание РЗС отчита разходи за 465 690 лв. В отчета не са включени разходи за рекламно време в БНТ в размер на 24 791 лв. Фактурирани са били разходи за реклама в регионални телевизии и радиа на обща стойност 9 104 лв., които не фигурират в отчета.

Реално извършени разходи от РЗС, които не са включени в отчета за предизборната ѝ кампания е 75 971 лв., сочи проверката.

ГЕРБ с над 100 хил. лв. неотчетени разходи, СК – с над 200 хил лв.

ГЕРБ са декларирали за кампанията за евроизборите 442 109 лв. приходи. От тях 72 675 лв. са собствени от членски внос, 188 697 лв. – дарения от физически лица и 180 737 лв. – банков заем. ГЕРБ са отчели също толкова разходи. Общият размер на установените при одита реално извършени разходи обаче 453 607 лв., с 11 509 лв. повече от отчетените от партията разходи.

За предизборната кампания за национален парламент ГЕРБ са отчели приходи в общ размер на 826 388 лв., от които 462 114 лв. – собствени средства от членски внос, 259 264 – средства от банков заем, и 105 010 лв. – дарения от физически лица.

Одитът установява, че разходите на ГЕРБ са 953 972 лв., със 127 584 лв. повече от отчетените от партията. От тях 55 244 лв. са неизплатени задължения. 13 310 лева например по шест фактури за агитационни материали не са включени в отчета на партията.

Общият размер на неотчетените средства за рекламно време на ГЕРБ в частни телевизии е 72 457 лв. Разходите са по 27 фактури, издадени от 20 телевизии.

От коалиция "Синята коалиция” (СК) са отчетени разходи за предизборната ѝ кампания за 1 220 722 лв. Проверката е установила, че за реклама реално са похарчени 4 952 лв., които не са включени в отчета на коалицията.

На изборите за национален парламент от СК са отчели приходи 2 029 475 лева и разходи за 1 998 260 лева. Не е отразена в отчета фактура, издадена от “Монте Мюзик” ООД на стойност 50 000 лв., която не е изплатена и не е отразена в отчета на коалицията. Според одита сумата на реално извършените разходи, е 2 114 894 лв, с което се надвишава лимита на СК. Одитът е констатирал извършени разходи за 216 634 лв., които не са включени в отчета на СК. В отчета не фигурират 8 фактури за 4 500 лв. за рекламни услуги; 21 фактури за рекламни услуги на територията на страната за 43 482 лв.; две фактури за рекламни услуги на обща стойност 37 008 лв.

ДПС с близо 100 000 лева неотчетени разходи и надвишен лимит

В кампанията си за парламентарните избори ДПС е надвишило официално отчетените разходи с 87 305 лв, а в тези за Европарламент – с 8 585 лв.

За предизборната кампания за евроизборите ДПС е дало по данни на Сметната палата 1 941302лв., което не съответства на декларираните приходи от 1 932 717 лв.

За предизборната кампания за Народно събрание ДПС е платило, но не е отчело 22 368 лева за агитационни материали, 31 445 лв.за реклама в частни радиа и телевизии, 24 743 лева за печатна реклама, 7 515 лева за реклама на билобордове.

Сумата на разходите, констатирани общо от Сметната палата, в размер на 1 037 013 лв. не съответства на декларираните приходи от 999708лв. и надвишава определения лимит от 1 млн. лева.

НДСВ също не е отчело точно разходите си. На евроизборите това са 52 265 лева, а на парламентарните - 65 132 лв. НДСВ е отчитало неизплатени суми и е превишило с 12 000 лева разрешеният му лимит от 1 млн. лева.

“Атака“ също получила неправомерно финансиране от НДСО

"Атака" също е получила неправомерно финансиране от НДСО на евроизборите. Общият размер на установените в повече разходи от отчетените за предизборната кампания на ”Атака” е 8 516 лв., непредставени от партията в отчета ѝ. Размерът на установените реално извършени разходи е 314 426 лв.

На парламентарните избори ”Атака” е отчела разходи от 220 650 лв. Тя обаче ги е превишила реално с 28 853 лв. непредставени от партията в отчета ѝ.

За кампанията си “Лидер“ са декларирани приходи от 959 946 лв. Отчели са разходи за 956 466 лв. При извършената проверка е установено, че в отчета на партията са включени 288 526 лв., които реално не са изплатени. Същите са отразени като задължения към контрагенти.

Общият размер на установените в повече разходи от отчетените за предизборната кампания на “Лидер“ е 30 432 лв.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

108 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. ГТ
  #112

  Ето това ми е най-кеф! Че Костов кльопа от твоите пари. Пък ти го попържвай по повод и без повод.Кеф!

 2. Ганий
  #111

  Позна кво шъ стане - Командиря яхна властта без никой да му я е дал...Голям интригант, ей!

 3. kalchomaniq
  #110

  много е прав ГТ, винаги ми е било якоо кеф ... какъв ли не го изкараха Костов, а той си е в парламента и всеки един бг данъкоплатец му плаща заплата ... КЕФФФФ голям :)))) и то очасти благодарение и на мен понеже и аз гласувам за него :))) па най ми е кеф заради сирищенския селяндур-президент...:)))

 4. morskiq56
  #109

  .......за крадливата болшевишка паплач........

 5. янко
  #108

  бсп да пусне клипа незабавно , а отзад на фона до Костов да сложи, срещу 5 депутати - 25 във изпълнителната власт.

 6. Пенко
  #107

  Добре е по-често да правят ревизии на комунистите, за да разбере народа що за хора са.

 7. Ганий
  #106

  години хрантутим, за някакъв си клип сме се закъхарили...Че Костов, независимо от символичната му парламентарна групичка, се вози непрекъснато на Мерцедес, взема парички за щяло и нещяло, плюска тайно депутатските кюфтета (уж се прави на вегетарианец), сума пари отиват, за ду направят бул. `Черни връх` до Драгалефци и т.н.

 8. ГТ
  #105

  защо ли не се учудвам.

 9. Ганий
  #104

  Ти храниш Първанов, Станишката, Доган, Симеон...:)))))))

 10. Fuck Тhe FUCKT
  #103

  FUCKT или Бай Ганий,наричайте го както ви харесва.Става въпрос за един и същ Дърт Комунист,който спами Форума.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.