БСП предлага здравната каса да плаща 30% авансово на болниците

БСП предлага здравната каса да плаща 30% авансово на болниците

Депутати от БСП предлагат промени в Закона за здравното осигуряване, с които да се въведе 30% авансово плащане на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към изпълнителите на медицинска помощ.

Промяната е внесена от народните представители Валентина Найденова, Георги Йорданов, Георги Гьоков и Илиян Тимчев.

“На изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с РЗОК, се предоставя ежемесечно, в срок до пето число на съответния месец, аванс в размер на 30% от 1/12 част от изплатените от РЗОК публични финансови ресурси през предходната бюджетна година“, гласи предложението.

Целта на законопроекта е да бъдат осигурени оборотни средства на изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с РЗОК, с които да бъдат посрещнати дължимите разплащания. С предоставените авансово средства болниците ще могат да плащат постоянните разходи през месеца и лечебните заведения ще гарантират достъпна и своевременна медицинска помощ както за здравноосигурените пациенти, така и за неосигурените лица, за които е предвидено финансиране в държавния бюджет, се посочва в мотивите.

На лечебните заведения са необходими оборотни средства, с които да посрещнат разходите за персонал, НОИ, НАП, доставчиците на външни услуги и други. Крайната цел, която се поставя с предложените промени е повишаване на ефективността и икономичността, както и намаляване на задълженията на болниците.

Вносителите уточняват, че административната тежест ще се увеличи само за НЗОК, защото ще се извършват два банкови превода за всяко лечебно заведение, което е договорен партньор на касата.  

Споделяне

Още от България