БСП: Произходът на ценности да се декларира при регистрацията им

Депутати от Коалиция за България внесоха промени в Закона за културното наследство, с което да се запълнят празнотите, след като Конституционният съд обяви, че е противоконституционно собствеността върху ценности национално богатство да се доказва с официален документ.

От БСП предлагат произходът на археологическите ценности да се декларира от притежателя им при тяхната регистрация. В случай, че декларацията се окаже с невярно съдържание, да се носи отговорност по Наказателния кодекс.

Предложението е на депутатите от Коалиция за България Петър Курумбашев и Антон Кутев и се внася между първото и второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, предложен от ГЕРБ.

Двамата депутати предлагат в едногодишен срок от влизането в сила на закона лицата, които притежават археологически ценности национално богатство да поискат тяхната идентификация и регистрация в Националния исторически музей или в съответния регионален музей. Към искането притежателите на ценности ще трябва да прилагат декларация, в която се описват вещите и се посочват произхода им и способа за тяхното придобиване.

За декларирането на неверни обстоятелства лицето ще носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Текстът от НК обаче предвижда скромното наказание лишаване от свобода до три години или глоба от сто до триста лева за лице, което потвърди невярна информация в писмена декларация, предназначена да послужи пред орган на властта.

От БСП предлагат още директорът на музея да откаже удостоверение за идентификация на ценностите, ако се усъмни, че те се придобити незаконно. В тези случаи директорът на музея уведомява МВР и прокуратурата.

Споделяне

Още от България