БТК и МобилТел на търг в сряда за лиценз за мобилен оператор по стандарт UMTS - клас А

БТК и МобилТел ще наддават на търга за получаване на лиценз за мобилен оператор по стандарт UMTS - клас А в сряда, съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията в понеделник.

Двете дружества са допуснати до участие в търга от комисията по организирането му. Те бяха единствените, подали документите си.

Търгът за лиценз от клас А ще се проведе в зала 6 на НДК. Началната тръжна цена е 70 млн. лв. а стъпката за наддаване - 2 млн. лв.

Условието за допускане до търга бе кандидатите да имат опит в съобщителния сектор и да обслужват над 500 хил. потребители на предоставяните от тях далекосъобщителни услуги.

Фирмите трябва да са реализирали над 50 млн. евро годишен оборот от телекомуникационни услуги за 2003 г. и да не са сдружения между двама или повече далекосъобщителни оператори.

Споделяне

Още от Бизнес