БТК намалява цените на междуселищните и международните разговори

БТК намалява цените на междуселищните и международните разговори от 1 май. Цените на междуселищните телефонни разговори до втора и трета зона ще бъдат по-евтини с 10%,а цените на международните разговори със страни от първа, втора, трета и четвърта зона - до 33процента.

Откриване на телефонен пост ще струва с 13% по-малко. Въвежда се нова часова зона за международни разговори от 21 до 07 часа, която е с по-ниски цени от тези в часовете на силен трафик.

Промените в цените са в съответствие и с ангажиментите, поети от България в хода на преговорите по присъединяване на страната ни към Европейския съюз.

В момента съотношението между селищни, междуселищни и международни телефонни разговори в България е 1:4:20. В страните от ЕС това съотношение средно е 1:2,5:5.

Цената на един импулс ще се увеличи с 0,01 лв. и ще нарасне до 0,09 лв. В часовете на силен трафик (от 7 до 21 ч.) един импулс ще се отброява на 4 минути (сега на 5 мин.) за селищните разговори на абонати на цифрови централи. За абонати на аналогови АТЦ с таксуване по продължителност - един импулс ще се отчита на 6 минути (на 7 мин. сега) в часовете на силен трафик.

Анализите на потреблението показват, че средната продължителност на градския телефонен разговор за домашни абонати е по-малка от 3 минути.

Месечният абонамент ще се увеличи с 1,50 лв., като цената за домашни абонати остава една от най-ниските в Централна, Източна Европа и ЕС. Дори след тази промяна цената на месечния абонамент не покрива разходите по поддържането на мрежата.

Импулсите, които се таксуват по 0,01 лв., се намаляват от 40 на 20 броя на месец. След тези промени БТК все още предлага най-ниските цени за селищни разговори в Европа.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?