БТК получи разрешение да придобие РТК и МобиФон

Разрешено е прехвърлянето на дружествени дялове от капитала на "Радиотелекомуникационна компания" ООД, съобщиха от Комисията за регилиране на съобщенията (КРС).

На редовното си заседание в сряда КРС позволи прехвърлянето на 49 на сто от капитала на "Радиотелекомуникационна компания" ООД /РТК/ от настоящия съдружник "Кейбъл енд Уайърлес Инк" на БТК АД. Към момента телекомът притежаваше 51 на сто от компанията.

Разрешението се дава във връзка с постъпило в КРС заявление от РТК ООД. Взето е на основание чл. 83, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията, съгласно който "прехвърлянето на дялове или акции от капитала, или приемане на нови съдружници от лицензираните обществени оператори, с което се променя контролът върху управлението на дружеството, може да се осъществи след разрешение на комисията", информираха от КРС.

Благословията си за прехвърлянето на активите, но под условие, даде в сряда и Комисията за защита на конкуренцията. Антимонополното ведомство разреши концентрацията между БТК АД, РТК ООД и БулФон АД. Освен закупуването на 49 на сто от РТК, комисията позволи и придобиването на 66 % от капитала на "БулФон" АД.

КЗК обаче наложи на страните допълнителни ограничителни изисквания. Едното от тях предвижда РТК да преустанови в едногодишен срок дейността си на пазара на обществени телефони, където се засилва господстващото положение на групата, за да се предотврати пълното му заемане от БТК. Това е първото налагане на структурни условия от страна на КЗК, информираха от комисията.

Антитръстовият орган наложи и поведенчески ограничения на участниците в концентрацията. Те не бива да не допускат необосновано прекратяване или влошаване на условията по вече установени договорни отношения със свои съконтрагенти, да предоставят услугите "достъп до Интернет" и "VoIP" при равни и недискриминационни условия за всички клиенти и потребители. Не им се позволява и да предлагат отстъпки в цените на услугите, основани на предимства, произтичащи от висок пазарен дял.

Тези ограничения ще са гаранция, че въпреки засилването на господстващото положение на групата на БТК на пазара на интернет достъп, и произтичащата от това вертикална интеграция на свързаните пазари, страните по сделката няма да могат да използват позициите си за ограничаване конкуренцията.

Споделяне

Още от Бизнес