БТК рефинансира облигационен заем с нов кредит за 345 млн. евро

БТК рефинансира облигационен заем с нов кредит за 345 млн. евро

"Българската телекомуникационна компания" ЕАД погаси облигационния си заем в размер на 400 млн. eвро преди датата му на падеж, съобщиха от дружеството. Кредитът е рефинансиран с друг синдикарн заем за 345 млн. евро, отпуснат от 14 финансови институции.

БТК изтегли облигациите си от официалния списък на търгувани ценни книжа на Ирландската фондова борса, където те бяха регистрирани за търговия преди близо пет години.

Погасеното задължение беше към "Ю. Ес. Банк Тръстийс Лимитид", а договорът за него е от есента на 2013 г. Падежът беше през тази година, а като обезпечение бяха заложени акциите и имоти на БТК.

Според данните от Търговския регистър новият кредит се отпуска от 14 финансови институции под ръководството на германското подразделение на руската ВТБ и на лондонския клон на Ситибанк. Повечето кредитори са чуждестранни финансови институции, включително Международната банка за икономическо сътрудничество и Международната инвестиционна банка. Сред кредиторите са и българските Първа инвестиционна банка, Сосиете Женерал Експресбанк и Интернешънъл Асет Банк.

Вече е учреден залог на името на новите заемодатели.

Според официалното съобщение новият заем ще е на няколко транша с максимален срок от 5.25 години и лихвени нива, базирани на EURIBOR плюс надбавка между 1.25% и 3.75%. "Условията на заема са значително по-изгодни за телекома в сравнение с условията на облигационната емисия, което ще позволи на компанията да се съсредоточи върху по-нататъшни инвестиции в инфраструктура и подобряване на качеството на услугите си", пише в съобщението.

От БТК припомнят, че през изминалата година са подобрили финансовото си показатели и са успели да намали съотношението на нетен дълг към печалбата преди лихви и данъци под 2, а ликвидността на компанията остава стабилна и след погасяването на облигационния заем.

"Наскоро международната рейтингова агенция Moody’s Investors Service повиши дългосрочния рейтинг на VIVACOM от B1 на Ba3. Високата оценка е резултат от цялостното представяне на компанията като водещ телекомуникационен оператор със силни пазарни позиции във фиксираните услуги и устойчивото нарастване на пазарния дял и приходите в мобилния сегмент, както и очакванията за бъдещото ѝ развитие", пише в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес