БТК ще изплаща дивиденти от 28 юли

Дивидент в размер на 0,64 лв. за акция ще започне да изплаща Българската телекомуникационна компания (БТК) от 28 юли, съобщиха от телекома в петък.

Акционерите на дружеството с клиентски подсметки при свои инвестиционни посредници ще могат да получат дивидента си чрез тях. Притежателите на дялове от компанията без такива подсметки ще получат дължимото им отчисление от печалбата в посочена от тях банкова сметка. Акционерът трябва да представи заявление с нотариална заверка на подписа му в което да посочи банкова сметка в лева или евро, по която да бъде изплатен дивидентът, уточниха от БТК.

Споделяне

Още от Бизнес