Буксуват строежи на забавачки за 30 млн. лв.

Буксуват строежи на забавачки за 30 млн. лв.

Едва около 11% от предвидените 30 млн. лева за строителство на детски градини в страната са усвоени до момента, съобщи по време на петъчния парламентарен контрол министърът на финансите Петър Чобанов. Парите бяха отпуснати в последния момент при гласуването на бюджета за миналата година по идея на депутатите от ГЕРБ, които отказаха да изравнят обезщетението за отглеждане на дете с минималната заплата и мотивираха отказа си с това, че е по-добре да се построят детски градини.

 

Чобанов съобщи, че с постановление от януари 2013 година е било одобрено разпределението на тези средства по бюджетите на общините Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Столична община за изграждането на 18 нови детски градини и една детска ясла и разкриване на 2090 нови места.

 

Средствата са били разпределени на базата на броя на населението, децата на възраст от 1 до 6 години, недостига на места за детски градини и ясли на територията на общината и писмените искания от седемте общини, без да са представени конкретни проекти от тях, съобщи Чобанов.

 

Той коментира, че отговорността за изпълнението на проектите е на кметовете на общини и общинските съвети, а на този етап те са представили финансови документи за усвояване едва на 11 процента от средствата.

 

В най-напреднал етап от изпълнението на обектите са общините Пловдив и Бургас. Те предвиждат и дофинансиране на изграждането на новите места със средства от собствени приходи.

 

Очакванията на общините са за разкриване на 1955 нови места, или със 135 места (6.5 процента) по-малко от първоначално разчетените.

 

Преобладаващата част от обектите са все още на етап провеждане на обществените поръчки, като за четири от тях в Столичната община процедурите се обжалват, а за един от обектите във Варна процедурата е прекратена поради отсъствие на кандидат за изпълнител.

 

Очаква се строителството и ремонтите да приключат до края на годината, а единият от обектите във Варна ще приключи през 2014 година.

 

Чобанов посочи, че в периода 2007-2012 г. по оперативната програма "Регионално развитие" на 86 български общини е предоставена възможност да кандидатстват с проекти за реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции, както и да внедрят мерки за енергийна ефективност в училища и градини.

 

За санирането на детски градини и ясли в посочения период са били одобрени средства в размер на близо 71 млн. лева, като са финансирани 263 проекта на общини, 252 - за детски градини, и 11 - за детски ясли.

 

През 2013 г. по тази програма са приключени още седем проекта, а в процес на изпълнение са 81 проекта, информира Чобанов.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?