Булбанк предлага револвиращи кредитни карти

Булбанк започна предлагането на револвиращи международни кредитни карти - Visa и MasterCard. Картите се предоставят в лева, евро или щатски долари.

Новата кредитна карта на Булбанк се появява на пазара половин година, след като банката започна продажбата на кредитни карти тип Charge, които предполагат погасяване изцяло на дължимите суми след изтичане на гратисния период.

Револвиращите кредити карти на Булбанк не изискват изцяло погасяване на дълга и същият се разсрочва във времето, като се заплаща единствено месечна минимална вноска в размер до 6-7% от разрешения кредит по картата. Кредитният лимит на револвиращата карта е с максимален размер от 10 000 лева (EUR/USD 5000) за настоящи клиенти на банката.

За новите клиенти на Булбанк максималният лимит е 6 000 лева (EUR/USD 3000) като след 6 месеца той може да бъде увеличен.

Размерът на кредитния лимит по револвиращата карта зависи от дохода на картодържателите. Изискванията на Булбанк са за 500 лв. минимален месечен доход.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?