"Булгаргаз" връща на всички свои клиенти надвзети 198 млн. лв.

На длъжниците ще се направи прихващане, а столичното парно ще продължи да има борч

"Булгаргаз" връща на всички свои клиенти надвзети 198 млн. лв.

"Булгаргаз" би трябвало да върне на всички свои клиенти 198 млн. лв. с ДДС, които са били надвзети в периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г. Това ще стане, ако енергийният регулатор одобри внесените от дружеството заявления за определяне на тарифи със задни дати. От тази сума 153 млн. лв. се планира да бъдат възстановени за периода август - декември, а 45 млн. лв. да се дадат на индустриалците, които са имали свободни договори с "Булгаргаз" от 1 януари 2020 г., но цените в тях са обвързани с регулираната тарифа.

Това сочат разчетите на компанията, с които Mediapool разполага. В Народното събрание пък председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов (ГЕРБ) цитира данни, според които топлофикационните дружества трябва да получат над 72.8 млн. лв., а крайните газови снабдители, купуващи от "Булгаргаз" – над 22.860 млн. лв., но сумите са без ДДС.

Колко точно ще бъдат възстановени обаче зависи от решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Тя трябва да е готова 30 дни след влизането в сила на  поправките в Закона за енергетиката, които сега НС гласува на второ четене. Регулаторът ще одобри цени за всеки от последните осем месеца. На база тези цени и изразходваните количества от всеки клиент на топлофикация или газово дружество, ще се изчисли какви пари имат да се връщат. В брой средства ще получат само онези потребители, които вече не са клиенти на съответното дружество, но са ползвали газ или топлинна енергия на по-високи от пазарните за периода цени, които бяха предоговорени със задна дата с "Газпром Експорт".

Анекси с индустрията за връщането по свободните договори

"Булгаргаз" сам ще сключва допълнителни споразумение с индустриалните консуматори, които имат да вземат 45 млн. лв. с ДДС за периода от 1 януари до 31 март 2020 г., когато принудително бяха извадени на свободния пазар, но вече имаха контракти с държавния доставчик след 1 януари 2020 г. и фактически цените им продължаваха са да като регулираните. Тоест, те също имат право да се възползват от върнатите от "Газпром" пари на "Булгаргаз" за периода от 5 август 2019 г. до 29 февруари 2020 г.

Промяната на договора с руснаците стана под натиска на Европейската комисия и заплахата за антимонополна глоба. Той бе подписан на 2 март 2020 г. и така вече цените се формират и според котировките на европейските газови борси. Тъй като "Булгаргаз" авансово е начислил фактурите за потреблението през март, ще възстанови повече от върнатите от "Газпром" пари – за още един месец.

На клиентите с дългове към "Булгаргаз" предстои първо да им бъдат прихванати задълженията и ако има остатък, ще им бъде върнат. Това означава, че "Топлофикация София", която има текущи задължения за над 150 млн. лв., няма да получи нищо.

Според Николов това ще влоши паричния поток на столичното парно. "Защото от една страна няма да получи пари, а трябва да връща на клиентите си пари. Второ - защото топлофикацията е надвзела на своите клиенти заради топлата зима", коментира той по-рано през деня пред БНР.

КЕВР ще реши да променя ли балансиращите цени със задна дата

На КЕВР се оставя да прецени дали да променя със задна дата цените на "Булгартрансгаз" за дисбаланс, плащани от клиентите на газовия оператор в случай, че ще вземат повече или по-малко количества суровина от преносната мрежа. В закона ще се запише вариант,  даващ подобно правомощие на енергийния регулатор. До това се стигна след като зам.-шефът на генерална дирекция "Енергетика" в Еврокомисията Клаус Дитер Борхард обърна внимание, че това би нарушило правилата на свободния пазар и би довело до проблеми.
         
Атанас Костадинов от БСП алармира за "за възможни подводни камъни, един от които е устойчивостта на системата", която можело да не понесе промените. Той изчисли, че домакинство ще получи по 10 лв. на месечна база. Калкулациите на ГЕРБ обаче са за 70-80 лв. компенсации месечно за миналия период.

"Топлофикациите, които подлежат на компенсиране, над  ще получат 72.8 млн. лв., крайните газови снабдители - 22.860 млн. лв., или общо над 95.6 млн. лв. (без ДДС)", отвърна му вносителят на законовите корекции Валентин Николов, докато вървяха обсъжданията за компенсациите. По думите му ще има търговски субекти, които ще се чувстват ощетени, защото не са търгували с "Булгаргаз", а са търсили подход на свободния пазар, но предложените от него текстове били единствените възможни за компенсиране на крайните потребители в регулирания пазар.

БСП иска парите да отидат за газификация, но не сме в тази хипотеза

Атанас Костадинов посочи, че ако държавата иска да е полезна на хората, парите е по-добре да отидат за изграждането на газопреносни мрежи, защото в момента само 3% от домакенствата са газифицирани, или да се разшири газохранилището и сегашните евтини цени на газа да се използват в бъдеще.

"Неслучайно Клаус Дитер Борхард ни предупреждава за подводните камъни с ретроактивната мярка. Вероятно ще има доста дела за промяната на балансиращата цена, която е на дневна база, има финансово осчетоводяване и е много сложно, тъй като сме в специфична ситуация на господстващо положение на "Булгаргаз" на пазара и в същото време опити за пазарна ориентация на газовите доставки", коментира представителят на БСП

"Съгласен съм с хипотезата да се инвестират тези пари, но ние трябва да ги върнем", заяви Валентин Николов. "Хипотезата е, че те не са на "Булгаргаз", както не са били и на "Газпром", а са надвзети по непазарен начин. "Газпром" връща тези пари за периода без да го интересува дали пазарът е бил свободен. "Булгаргаз" държи пари, които са надвзети непазарно. Аз съм за инвестиране в мрежа или парогазова централа, но не сме в тази хипотеза", каза шефът на енергийната комисия в парламента.

Признание, че търговци са се възползвали от ниската ликвидност на газовата борса

Николов каза, че след писмото от ЕК, е разговорял с  Министерството на енергетиката и шефа на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.Борхард е казал, че регулаторът трябва да прецени има ли нужда със задна дата да променят цените за дисбаланс. По думите му регулаторът ще реши дали да влияе върху минал период на балансиращия пазар. "Има търговци, които са се възползвали от ниската ликвидност на пазара и са ползвали цената на обществения доставчик от плюс-минус 8 процента и те законно са се възползвали и са натрупали законна печалба. Не искам да им изземаме парите, КЕВР ще реши", декларира вносителят на законовите поправки.

Според окончателните текстове в 30-дневен срок от влизането им в сила, КЕВР ще трябва да се произнесе по внесените още в началото на март заявления на "Булгаргаз" за ретроактивните цени. На онези крайни клиенти, които са плащали газ или топлинна енергия по ежемесечно засичане на потреблението, ще се издаде кредитно известие към следващата фактура с точната сума за възстановяване и тя ще им бъде приспадана от следващите сметки. Ако домакинствата са на прогнозни сметки на база миналогодишното им потребление, на тях ще им се изчислят компенсациите в изравнителните сметки и ще се прихващат от текущи или следващи задължения. Реални пари ще се връщат – по банкова сметка, само на клиенти, които са прекратили взаимоотношенията си с доставчиците на газ или топлинна енергия, но са ползвали техните услуги в този осеммесечен период.

 Фондът "Сигурност за електроенергийната система", където влизат 5% от приходите на производители на електроенергия, сред които са и топлофикациите, също ще изчислят разликите в дължимите от тези дружества премии за миналия период и те ще се прихващат от следващи плащания на тези дружества.

Депутатът от БСП Таско Ерменков поиска да се включи текст, според който до 31 октомври 2020 г КЕВР да предостави на парламента подробна справка за връщането на парите от "Булгаргаз".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес