България бавно започва да привлича чужденци

Макар и бавно след 2007 година България започва да привлича чужденци, сочи изследването на “Отворено общество“. Имиграцията е все още много малка по размер, но нараства с устойчиви темпове с потенциал да превърне България в страна, която приема мигранти.

Забелязва се устойчив ръст на гражданите на Великобритания, дошли да живеят у нас. От 290 през 2003 година броят им достига 1489 през 2008 година.

Препоръките на изследването са България да насочи усилията си към привличането на легални имигранти. При планомерно управляван целенасочен процес страната може да привлече млади и висококвалифицирани чужденци, които да са от полза за икономиката. Другата перспектива е непланираната, стихийна имиграция (включително и нелегална), която означава липса на пълноценна интеграция и поражда предпоставки за обособяване и маргинализация на отделни имигрантски общности.

Изследването разглежда имигрантите у нас на “стари“ (отреди 1989 година) и нови – след тази дата. Старите имигранти са виетнамци, руснаци, араби, африканци, а новите – основно китайци и западноевропейци. Основно новите имигранти са дошли в страната или по бизнес като регионални мениджъри, инвеститори и др. или подобно на британските пенсионери са избрали да живеят тук заради природата.

За разлика от старите имигранти, които имат добре изградени общности и мрежи и са добре интегрирани, новите са изправени пред повече проблеми. Дискриминацията, жилищните проблеми, езиковата бариера са част от тях.

Иначе трудовата заетост сред имигрантите е по-висока от средната за страната. Голяма част от тях обаче нямат осигуровки.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?