България е договорила с 66% повече средства по ФАР-2004

144.3 млн.лв. са договорените средства от България по европейската предприсъединителна програма ФАР-2004, част втора. Заедно с договорените 12.9 млн.евро по част първа на ФАР - 2004, страната ни надвишава с 66% предварително определената сума по тази програма, залегнала в пътната карта за присъединяване на България към ЕС за периода 2004 - 2006 година.

Това съобщи вицепремиерът Пламен Панайотов след заседание на Съвета по европейска интеграция към правителството в сряда. На днешното си заседание съветът е одобрил и окончателния списък на проектите по ФАР-2004, които ще се изпълняват в периода 2004 - 2006 година.

Съветът по европейска интеграция е одобрил и 71 проекта на обща стойност 4.8 млн.лв. по комуникационната стратегия на правителството за подготовка на България за членство в ЕС. Основните критерии за избора на проектите са те да подкрепят предприсъединителната политика на правителството, да запознават с опита на страните членки преди и след присъединяването им към ЕС и да разясняват конкретните ангажименти, изисквания и ползи от присъединяването за конкретни групи от българското общество.

Бюджетите на одобрените комуникационни проекти отговарят на одобрените от правителството квоти за отделните държавни институции.

Съветът е решил още да се отпуснат 566 хил.лв. от средствата за европейска интеграция, за да бъдат преведени и редактирани общо над 177 000 страници от европейското законодателство, което не е преведено досега. Досега давахме възможност да се видят договорените позиции по отделните глави, но много от тях обхващат позовавания на правото на ЕС, което досега не е преведено цялостно, коментира вицепремиерът Панайотов.

Споделяне

Още от Бизнес