България е много по-корумпирана от средното за ЕС

България е много по-корумпирана от средното за ЕС

Корупцията в България е на много по-високи нива от средните за Европейския съюз. Това показват резултатите от изследването за “Корупционния индекс през 2007 година” на международната асоциация “Прозрачност без граници”, огласени в четвъртък в Берлин. Корупционният индекс в изследването се определя по скалата от 0 до 10 като нула означава сериозни нива на корупция, а десет - липсата на такава.

При средно ниво на корупцията в Европейския съюз от 6.5 в България тя е на нива от 4.1 (по-скоро силно корумпирана – б. ред.) и заема 64-то място в света по склонност за реализиране на незаконни плащания срещу услуги. По-малко корумпирани от българските са институциите в държави като Бутан, Намибия, Куба, Чили, Барбадос, Ботсвана и др.

Румъния се смята в класацията на “Трансперънси интернешънъл” за по-корумпирана от България и заема 69-то място. Между двете нови членки на ЕС са се вклинили Хърватия (65-то място), Турция (66), Салвадор (67), Колумбия (68) и Гана, която има равен индекс с този на румънците.

Декларираната от всички институции в София борба с корупцията явно не дава добър резултат, защото за последната година България е слязла с още 4 места надолу в класацията на неправителствената организация. През 2006 година страната заемаше 57-о място.

Трите най-малко корумпирани държави в света са Дания, Финландия и Нова Зеландия. Най-корумпираната страна в изследването е Сомалия.

Продължава тенденцията българските граждани да не признават пряко, че плащат подкупи, а смятат държавния апарат за изключително корумпиран. Едва 7 процента от анкетираните признават, че са платили рушвет. За сравнение в Гърция тези проценти са 27, в Литва 29, а в Румъния – 33%.

Едва 14 процента от българите смятат, че усилията на правителството да се пребори с корупцията са ефикасни, а 72 са не мнение, че нищо не се прави.

За най-склонни към корупция в Южна Европа се считат политиците. В България политическите партии получават оценка за корумпираност 4.3 (от 5 възможни, като петицата е за най-корумпирани, а нулата – най-некорумпирани), в Италия – 4.2, в Гърция – 4.1, в Литва - 4, а в Румъния – 3.9.

Парламентът в България е с оценка 4.2, полицията -  4, медиите - 3, здравеопазването 4.1, а съдебната система се сочи равна по корумпираност на политическата – 4.3.

В Румъния оценките за корумпираност на тези сектори и институции са съответно 3.9 (парламент), 3.7 (полиция), 2.8 (медии), 3.7 (здравеопазване) и 3.8 (съдебна система).

В Гърция оценките са по-положителни за институциите - съответно 3.4 (парламент), 3.3 (полиция), 3.7 (медии), 3.5 (здравеопазване) и 3.6 (съдебна система).

Споделяне

Още от Свят