България е на 55 място сред 132 държави по конкурентоспособност на талантите

Ерата на изкуствения интелект засилва дигиталното разделение в света, сочи проучване

България е на 55 място сред 132 държави по конкурентоспособност на талантите

Ерата на изкуствения интелект (AI) засилва дигиталното разделение, даващо на страните с високи доходи още по-голямо предимство в надпреварата за таланти. Това е основният извод от Глобалния индекс за конкурентоспособност на талантите (GTCI) за 2020 година. Той е разработен от Adecco Group, един от престижните бизнес университети в света INSEAD и Google. Резултатите от проучването са представени от компанията Adecco.

Тази година Глобалният индекс за конкурентоспособност на талантите изследва как развитието на изкуствения интелект не само променя естеството на работата, но и налага преоценка на практиките на работното място, корпоративните структури и иновативните екосистеми.

Докато машините и алгоритмите продължават да поемат разнообразни задачи и отговорности, и почти всяка работна позиция се преосмисля, талантите стават все по-необходими не само за адаптирането, но и за извличането на стойност от тази трансформираща технология.

Технологиите за изкуствен интелект биха могли да изиграят съществена роля и в решаването на привидно неразрешими глобални проблеми като бедност, ендемични заболявания, изменение на климата и тероризъм, смятат експертите.

"Технологиите допълват човешкия фактор в работния свят, а не го заменят. В Adecco Group виждаме, че изкуственият интелект вече разкрива огромни възможности, създавайки много нови работни места, включително такива, които все още не съществуват, и позволява на служителите да изпълняват по нов начин обикновени задачи и дейности", коментира Ален Дехаз, главен изпълнителен директор на Adecco Group..

"За да сме конкурентоспособни в тази бързо променяща се среда, новите умения и компетенции са жизненоважни. Това означава, че организациите и правителствата трябва да се съсредоточат върху повишаването на квалификацията и преквалификацията, за да помогнат на кадрите днес да се превърнат в служители, готови за възможностите, които бъдещето ще донесе", допълва Ален Дехаз.

Докладът измерва нивата на глобалната конкурентоспособност на таланта, като разглежда 71 индикатора. Анализът за 2020 г. обхваща 132 национални икономики и 155 града, във всички групи по нива на доходите и етап на развитие.

Лидерите – Швейцария, САЩ и Сингапур

Лидери в класацията за 2020 г. са Швейцария, САЩ и Сингапур.

Най-високите позиции в GTCI продължават да бъдат заемани от страни с високи доходи, обяснимо с пряката зависимост между индекса и брутен вътрешен продукт на глава от населението.

Европейските страни продължават да доминират, като заемат 17 от 25-те най-високи позиции.

При градовете най-високо се нарежда Ню Йорк, следван от Лондон и Сингапур.

От останалите градове в топ 10 влизат 3 американски града - Сан Франциско (4-то място), Бостън (5-то място) и Лос Анджелис (9-то място); два европейски града - Париж (7-мо място) и Мюнхен (10-то място) и два източноазиатски - Хонг Конг (6-то място) и Токио (8-мо място).

България е на 55-то място, а София - на 107-мо

България се нарежда на 55-то място от 132 държави в Глобалния индект по конкурентоспособност на талантите. София пък заема 107-ма позиция от 155 града по света.

Страната ни е класирана най-високо по показателите "Глобално знание" и "Задържане на таланти" и по-конкретно в подиндикатора "Начин на живот".

В същото време, най-голямото предизвикателство за България остава възможността за привличане на таланти - родни и чужди, въпреки че при него отчитаме и най-голямо подобрение спрямо миналата година. Най-слабото ни звено в него е индикаторът "Външна отвореност".

България е разглеждана в конкуренция с групата от държави в Източна и Южна Европа, които са с високи и средни към високи доходи. Страната ни е на 9-то място в групата на страните със среден към висок доход, което означава, че 75% от страните се класират по-ниско от нея.

България изпреварва по конкурентоспособност всички съседни държави Румъния (64 позиция), Сърбия (58 позиция), Турция (78 позиция) Северна Македония (89 позиция), но не и Гърция (47 позиция).

"Бизнесът и правителството в България трябва да работят взаимно за създаването на стратегия за привличането на талантите. Така страната ще подобри конкурентоспособността си и стъпвайки на изкуствения интелект има шанс за по-бърз икономически ръст", коментира Константинос Милонас, изпълнителен директор на Adecco Group за България и Гърция.

Стратегиите за изкуствен интелект се разработват във всички части на света, водени от двама играчи. Единият е САЩ с подход за ненамеса в частни инициативи, а другият е Китай, който е загрижен за начините, по които изкуственият интелект може да повлияе на съществуващите политически и икономически отношения.

Европа заема по-предпазлива позиция с акцент върху защитата на гражданите, етиката и отговорното управление.

Стратегиите за изкуствен интелект не са единствено въпрос на националните държави. Големи корпорации като Google, Amazon, Alibaba и Tencent създават собствени стратегии за таланти. В това число попадат и отделни градове и райони, в които се тестват нови AI - базирани инструменти като лицево разпознаване и теленаблюдение например.

"Адеко Груп" е лидер в областта на човешките ресурси

"Адеко Груп" (Adecco Group) e световен лидер в областта на човешките ресурси. Компанията посочва, че всеки ден предоставя на повече от 700 000 души постоянна или временна заетост.

За групата работят повече от 34 000 служители в 60 държави, които обслужват повече от 100 000 организации.

"Адеко Груп" е регистрирана в Швейцария и е листвана на борсата там. Групата оперира с десет глобални марки: Adecco, Adia, Badenoch & Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional, YOSS and Vettery.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?