Според Стопанската камара:

България е на 65 място в света по износ през 2012 г.

Страната ни е глобален лидер в експорта на мед, и заема втора позиция при рудата, слънчогледа и медикаментите

България е на 65 място в света по износ през 2012 г.

България е на 65 място в света по износ през миналата година, което е покачване с 4 места спрямо 2011 г. Страната ни е изнесла стоки и суровини за над 17.8 млрд. долара. Световен лидер сме в експорта на катодна и анодна мед, а при рудата, слънчогледа и медикаментите заемаме втора позиция. Това се посочва в анализ на Българска стопанска камара (БСК), обявен в понеделник.

Според него икономиката ни няма две или три водещи и структуроопределящи отрасли и не може да се очаква страната ни да е експортен лидер в цял сектор. България е лидер в износа на нишови продукти, затова такава трябва да бъде и по-нататъшната ни специализация – продуктова, а не секторна, се посочва в анализа.

В този смисъл 18-те секторни експортни стратегии, изготвени неотдавна по поръчка на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, трудно могат да имат практическо приложение при взимането на политически решения, а и решения на фирмено ниво, е посочено в документа.

Горива и мед са водещите експортни стоки

Горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини, остават водещите експортни стоки. Техният ръст изпреварва ръста на световния внос, като и при двете групи стоки голяма роля играе нарастването на цените.

Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2008-2012 г.) бележи средно годишен ръст 12%, докато световният внос расте с 6% за същия период. Това означава, че страната ни печели пазарен дял, въпреки спада през 2012 г.

Постижения има при машините, като за последните пет години средният ръст е 6% при средногодишен ръст на световния внос 5%.

Житото, облеклата (без трикотажните), желязо и стомана, и фармацевтични продукти са следващите стоки с най-голям дял в износа ни.

При зърното увеличението е средно 17% за последните пет години при ръст на световния внос от 5%, а при фармацията – съответно 23% срещу 4%.

Пазарен дял губят износът на облекла, желязо и стомана, при които се наблюдава спад на изнесената продукция.

През последните години традиционно добре се представя износът на маслодайни семена – средно 18% ръст на нашия износ при 9% ръст на световния внос.

Впечатление прави износът на части за автомобили и велосипеди, при които е регистриран ръст от 32% средно за пет години, въпреки миналогодишния спад от 14%.

През последните пет години при всички стоки с износ над 250 млн. долара, с изключение на електроенергия и комплекти проводници за автомобили, ръстът в стойност изпреварва ръста в количество. Това означава, че част от ръста на износа се дължи на повишени цени, а не на повече произведена и изнесена продукция.

В стойностно изражение през 2012 г. страната ни има най-голям износ на средни и тежки нефтени деривати, но за периода 2008-2012 средногодишният ръст е 7% при ръст на световния внос от 12%. Българският ръст за този период се дължи изцяло на ръст на цените и липса на ръст в количество.

Следващи в експортната ранглиста са леки нефтени деривати със средногодишен ръст за периода от 17 % за последните пет години, от които почти 60% се дължат на по-високи цени.

При рафинирана катодна мед има 31% средногодишен ръст срещу 11% ръст на световния внос. При тази стока има значителен количествен ръст, което се дължи на внедряване на нови технологии за последваща обработка на нерафинирана анодна мед. При нерафинираната анодна мед освен намаление, регистрираме загуба на международни позиции. Въпреки този спад, България запазва водещо място в света при износ на нерафинирана анодна мед вече няколко години.

Известна изненада на фона на информацията, идваща от българските производители, е представянето на износа на пшеница, която вече е на 5 място в експортната ни листа и бележи стабилен ръст за от 2008 г. насам. Като увеличава експортните цени и заема нови пазари, България е на 12 място в света по износ на пшеница.

Много добре се представя износът на медикаменти, който се изкачи на 6-та позиция и регистрира успехи в глобалната конкуренция.

Традиционно за последните години, въпреки негативните данни за 2012, слънчогледовите семена заемат все повече пазарни ниши и поддържаме второ място сред световните износители с 14% от световния износ.

На второ място в света сме и по износ на руди и концентрати от скъпоценни метали, различни от сребърни.

Много голям средногодишен ръст, основно количествен, бележи износът на цигари – 49% при ръст на световния внос 7%.

Като един от малкото представители на стоки с по-висока добавена стойност сред водещите в износа, радва ръстът на комплекти проводници за автомобили, в стойност – 16% и в количество – 19%.

В Турция изнасяме горива и мед, за Испания и Италия - жито

Водещи пазари за износа на средни и тежки нефтени деривати са Гибралтар с над 43% и Турция – 24%. За Гибралтар сме шести доставчик с много бързо растящ пазарен дял, основно за сметка на САЩ. Плътно след нас е Гърция, чийто ръст е още по-голям и ако се запази, през 2013 ще ни измести от шестото място. В Турция сме на пето място сред доставчиците ѝ с постоянно растящ пазарен дял основно за сметка на Русия.

Леки нефтени деривати изнасяме най-много за Турция (16%), Грузия (13%), Гърция и Обединените Арабски Емирства (по 9%). В Турция сме втори след Русия с бързо растящ пазарен дял. В Грузия също сме втори след Румъния, но интересното е, че разликата между българските и грузинските данни е над 30%. България е най-големият доставчик и с много бързо растящ дял на гръцкия пазар, въпреки разминаването в данните от 33%. В ОАЕ сме едва на осмо място и с намаляващ пазарен дял.

Катодната мед отива за Китай (34%), Турция (27%) и Италия (21%). Китай е най-големия вносител на продукта с 43% от световния внос. Печелим пазарни позиции в Турция и Италия, както и на почти всички важни за нас пазари. Анодната мед отива само за Белгия и Германия.

Българското жито се изнася основно в Испания (30%), Италия (23%), Румъния (16%), Гърция (12%). Най-добри цени обаче постигаме в ОАЕ, Ливан и Египет – средно около 320 долара/тон. На всички водещи пазари бележим значителен ръст в пазарния дял, а в Португалия и Италия ръстът е над 100%. Конкуренти са ни Украйна, САЩ, Русия, като всички без САЩ постигат по-добри цени от българските. Прави впечатление, че Румъния купува от нас по цени около 280 долара/тон, а продава на други пазари по около 300 долара/тон.

Износът на медикаменти бележи 22% средногодишен ръст за 2008-2012 при ръст на световния внос 3%. Водещи пазари продължават да бъдат Русия (28%) и Германия (12%). Усредненият ръст на продажбите в Германия за последните пет години в стойност е 162%, а в количество 233%, като в този период германският внос расте в стойност с 9% годишно.

Въпреки спада в стойностно изражение на износа на слънчогледови семена с една четвърт през миналата година, България продължава да е на второ място в света. Най-важните ни пазари са Португалия, Холандия, Турция, Испания, Германия, като най-добри цени постигаме в Германия. С изключение на Германия, експортните ни цени са около 600 долара/тон, което е близо до средните цени на пазарите, на които продаваме. Печелим пазарни позиции в Португалия и Германия, но губим в Турция.

Електроекспортът със средногодишен ръст от 3%

Износът на електроенергия продължава да е значим за българската икономика. За периода 2008-2012 г. средният ръст е 3%, колкото и на световния внос. Изнасяме ток основно за Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Румъния. Най-добрите цени постигаме в Турция и Румъния.

България продължава да изнася медни руди и техни концентрати за Намибия. По неофициална информация на БСК, там има инсталации за извличане на злато от тези концентрати с много висока ефективност. Регистриран е неголям износ за Китай и Испания.

На второ място в света сме по износ на руди на благородните метали и техни концентрати, различни от сребърни. Постиганата експортна цена е около 270 хил. долара/тон, а основни пазари са Белгия и Корея. Нито една от двете обаче не отчита внос от България на този продукт.

Износът на цигари основно е за Ирак (84%), където постигаме и най-висока цена от над 14 000 долара/тон и най-голям пазарен пробив – над 400% годишен ръст на продажбите. Ирак не подава данни към СТО и не може да се проверим те как отчитат вноса на цигари от България. Вторият ни експортен пазар е Черна гора с над 6.4 милиона долара, по български данни, докато Черна гора докладва внос на цигари от България за едва 241 000 долара.

В резултат на няколко чуждестранни инвестиции България печели все повече пазарни позиции при износа на комплекти проводници за автомобили. Изнасяме за Турция (28%), Словакия (19%), Испания, Франция, Полша, Германия.

Зърна, сплескани или на люспи, различни от овесени, имат най-голям дял в световния износ – 20.5%, временно консервираните череши – 17.8%, семената от кориандър формират 15.1%, слънчогледът 14.1%, патешко месо - 12.8%, цинк на листове и фолио – 12.3%.

Горивата и машините са водещи при световния внос

Горива, машини, метали, медикаменти, химикали – така се подрежда общия внос по света.

В света през миналата година в сравнение с година по-рано най-бързо расте вносът на продукти от морски бозайници – китове делфини, морски свине, електрически часовници с малък обем, шлаки и пепел от металургията, нумизматични монети, памучни прежди с малка линейна плътност, груби животински косми.

Най-големите вносители на пшеница в света са Индонезия като средна цена по внос за 2012 г. е 362 долара./т, Япония, - 357 долара/т, Корея – 314 долара/т, Бразилия – 267 долара/т, Иран – 314 долара/т, Испания – 309 долара/т, Алжир – 309 долара/т, Италия – 316 долара/т, Нигерия – 323 долара/т.

Най-големите вносители на слънчогледови семена за 2012 са Турция при средна цена по внос 589 долара/т, Испания – 756 долара/т, Германия – 708 долара/т, Холандия – 647 долара/т, Русия, Украйна, Португалия.

Най-големите вносители на цигари са Япония, Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, ОАЕ, Саудитска Арабия.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?