Според международен индекс

България е на опашката по политики за интегриране на имигранти

България е на опашката по политики за интегриране на имигранти

Българските власти имат сериозни проблеми с интеграцията на имигранти, като най-негативните области са ограниченият достъп до образование, пазар на труда, гражданство, здравеопазване и възможности за политическо участие.

Това са основните констатации в публикувания в петък Индекс на политиките за интеграция на мигранти, в който страната ни е класуирана на 31-о място от общо 38 изследвани държави в света.

При показателя "Образование", който отразява степента на отвореност на националната образователна система към спецификите на имигрантските общности България дори е класирана на последното място.

В индекса е отразено, че през последните години няма предприети сериозни мерки, които да подкрепят децата на мигрантите да се адаптират в българските училища. Дори напротив – за имигрантските семейства съществуват редица бариери на достъпа до образование като например високите училищни такси, които родителите трябва да плащат, за да може децата им да посещават държавно училище.

Най-положително са отчетени законовите гаранции за защита от дискриминация – по този показател страната заема трето място. Индексът оценява националната законодателна рамка за защита от дискриминация и наличието на специализиран орган (Комисията за защита от дискриминация – бел.ред.) като много добри, но също така посочва, че мигрантите, които стават жертва на дискриминация може и никога да не ги използват поради ограничената държавна подкрепа и липса на средства.

Авторите на анализа посочват още, че мигрантите от трети страни и техните семейства не получават подкрепа, информация и достъп до специализирани програми, които да им позволят да търсят работа и да продължат професионалното си обучение. Достъпът на продължително пребиваващи граждани от трети държави до националния пазар на труда е ограничен от изискването за предварително получаване на разрешително за работа след преминаването на т.нар. "пазарен тест".

Образователната система е най-неподготвена да се справи с приемането и нуждите на децата на мигранти, въпреки минималната необходима координация и подкрепа заради относително ниския им брой. Достъпът до здравеопазване е слабо място в съществуващите политики за интеграция както в България, така и в целия регион.

Индексът съпоставя политиките за интеграция на мигрантите във всички страни-членки на ЕС, както и на Австралия, Канада, Исландия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Швейцария, Турция и САЩ.

Споделяне

Още от Свят