България е най-евтината държава в ЕС, а Дания – най-скъпата

Равнищата на цените на стоките и услугите варират до три пъти в държавите от ЕС

В България цените на алкохола, цигарите, облеклото и хотелите са най-ниски в целия Европейски съюз, а храната – в Полша и Румъния. Най-високи са цените на стоките и услугите в Дания, следвана от Ирландия, Люксембург и Швеция.  Това става ясно от публикуваните данни на Европейската статистическа служба – Евростат за 2016 г., съобщи НСИ.

От тях е видно, че равнищата на цените за потребителски стоки и услуги в ЕС варират почти три пъти между държавите с най-ниски и най-високи цени.

Най-ниско е равнището на цените в България (48% от средното за ЕС), докато в Полша (53%) и Румъния (52%) е около половината от средното за ЕС.

Най-високи са цените в Дания (139%), следвана от Ирландия (125%), Люксембург и Швеция (по 124%), Финландия и Обединеното кралство (по 121%).

Широк ценови диапазон при алкохола и цигарите

Ценовите равнища на стоките от групата на алкохолните напитки и тютюневите изделия показват значителни разлики - до три пъти за миналата година. Тези големи ценови различия се дължат основно на различните данъци на тези продукти в държавите от ЕС.

Най-ниски са цените в България (56% от средното), следвана от Унгария (67%), Полша (68%) и Румъния (69%).

Най-високите цени са наблюдавани в Ирландия (175%) и Обединеното кралство (162%), следвани на разстояние от трите северни членки на ЕС - Финландия, (135%), Швеция (128%) и Дания (122%).

Храната е най-евтина в Полша и Румъния и най-скъпа в Дания

Повече от два пъти е разликата в цените при храните и безалкохолните  напитки между най-евтината и най-скъпата държава.

Ценовите равнища са в диапазон от 62% от средното за ЕС равнище в Полша и Румъния до почти 150% от средното в Дания (148%), следвана от Швеция (126%), Австрия (123%), Люксембург (121%), Ирландия и Финландия (по 120%).

Над три пъти са цените на услугите в ресторанти и хотели

Цените на услугите в групата на ресторантите и хотелите са повече от три пъти по-високи в Дания в сравнение с България. Равнищата са в границите от около 60% от средното за ЕС

Цените в ресторантите и хотелите у нас са най-ниските в ЕС (44%), следвани от Румъния (53%) и Чехия. Най-скъпи са в Дания (150%) и в Швеция (144%).

По-малки са различията при битовата техника и облеклото

По-малки са различията при цените на битовата техника, облеклата и автомобилите.

Потребителската електроника е група от продукти, в която цените се различават най-малко между държавите в ЕС и варират от 86% от средното в Полша до 115% в Дания.

Облеклата са друга група от продукти, показваща по-малки различия в цените между страните от ЕС. Най-евтини са дрехите в България (81% от средното) и най-високи - в Швеция  (136%).

В групата на транспортните превозни средства за лично ползване разликите между страните са от 78% в Чехия до 119% в Холандия, с изключение на Дания,която е със 146% от средното за ЕС ниво.

Споделяне

Още от Бизнес