България е номер едно в света по експорт на слънчогледови семена

БСК: Изкачваме се с две места нагоре в класацията на страните износителки

България е номер едно в света по експорт на слънчогледови семена

България е номер едно в света по износ на слънчогледови семена и на зърна, сплескани на люспи. Държим и второто място при износа на нерафинирана анодна мед, патешко и пуешко месо, временно консервирани череши и семена от кориандър. Трети сме в света при износа на калцинирана сода, тютюни на листа, рапица, седалки и капаци за тоалетни чинии.

Като цяло се предвижваме с две места нагоре в класацията на страните износителки, като за 2013 г. България заема 63-то място. Това показва анализ на Българската стопанска камара (БСК).

През последните пет години българските фирми постигат средногодишен ръст на износа от 15%, докато световният внос расте с 10% средногодишно. Това означава, че успява да изместим други доставчици на глобалните пазари.

Според автора на анализа Веселин Илиев страната ни трябва да продължи с износа на нишови продукти, защото икономиката ни няма два или три водещи и структуроопределящи отрасъла и не може да се очаква България да бъде експортен лидер в цял сектор.

Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини.

Силен ръст при житните растения и черешите

Ръстът на износа на при житните растения е 50% през миналата година спрямо предходната, а за последните пет е средно 31% при ръст на световния внос от 13%.

Износът на пшеница продължава да чупи рекорди и бележи стабилен ръст от 33% за периода 2009-2013 г., увеличава експортни цени и заема нови пазари. България се изкачи едно място нагоре и е на 11 място в света по износ на пшеница, като всички държави преди нас имат поне 3-4 пъти по-голяма територия от тази на България.

България изнася пшеница за Испания 23%, Румъния 11%, Либия, Италия, Гърция, Сирия. Най-добри цени обаче постигаме в ОАЕ, Ливан и Египет – средно около 320 - 330 долара/тон.

Страната ни е на първо място в света по износ на слънчогледови семена, като износът им през миналата година се е увеличил с 46% спрямо 2012 г. Най-голяма част от износа е за Холандия, Турция, Франция, Португалия, а най-добри цени постигаме в Германия и Великобритания. С изключение на тях двете, експортните ни цени са около 530-580 долара/тон, което е близо до средните цени на конкурентите ни - 600 долара/тон.

Впечатляващ е ръстът при износа на царевица – 125% за една година, като до момента тази стока не е попадала сред водещите в експорта. През 2013 г. обаче вече сме на 11-то място в света по износ на царевица, като изнасяме в повечето страни от Европейския съюз и Средиземно море.

При временно консервираните череши, т.нар. пулп, сме втори в света, като през миналата година сме изнесли череши за близо 20 млн. долара. Страната ни държи една пета от световния износ при черешите.

Най-големите приходи са от нефтените деривати

Най-съществени са приходите от износ на средни и тежки нефтени деривати – малко над 2.16 млрд. долара, като страната ни е на 40-то място по износ на тези стоки и заема дял от 0.3% от световния пазар.

През миналата година страната ни е изнесла нерафинирана катодна мед за над 1 млрд. долара. За последните пет години е постигнат средногодишен ръст от 32% по отношение на стойността на износа и от 21% по отношение на количествата. България държи дял от 15.2% от световния износ на нерафинирана катодна мед през 2013 г.

Катодната мед се изнася за Китай 37%, Турция 28% и Италия 22%, като печелим пазарни позиции и в трите страни. Китай е най-големия вносител на продукта с цели 38% от световния внос.

Според данните на БСК през 2013 г. сме изнесли електрическа енергия за 455 млн. долара и по този показател страната държи дял от 1.3% от световния износ на ток. В класацията на страните, изнасящи ток, България се нарежда на 22 място със средногодишен ръст на количествата от 8% в периода 2009 – 2013 г. По отношение на стойността на износа средногодишният ръст за посочения период е в рамките на 5 на сто.

Раздвижване при облеклата

При облеклата се наблюдава известно раздвижване през миналата година, като се виждат знаци за край на дълго продължилата криза в сектора. 2013 г.

През последните пет години традиционно добре се представя износът на маслодайни семена – средно 17% ръст на българския износ при 14% ръст на световния внос.

Износът на фармацията също бележи рекорди – съответно 20% срещу 4% световен внос.

Изостават желязо и стомана, като се регистрира не само спад от 12% през 2013 г., но и загуба на пазарен дял в периода 2009-2013. Малко по-добре се представят изделията от желязо и стомана.

Впечатляващ ръст при рудите от 55%

Сравнително бедната на природни ресурси България регистрира впечатляващи 55% ръст в износа на руди, шлаки и пепели. Това обаче се дължи По-голямата част от ръста се дължи на нараснали цени на международните пазари.

Добре се представят износителите на пластмасови изделия, автомобилната промишленост, велосипеди, мебели и тютюн. Повечето от останалите групи стоки също бележат ръст.

Сред по-важните експортни групи спад през миналата година имаме при оптична и медицинска апаратура, неорганична химия, торове и някои месни продукти.

По отношение мястото ни в света, на най-предни позиции са следните групи стоки: олово и изделия от олово, където заемаме 14 място сред износителите, житните растения – с 15-о място, маслодайни семена – 16,-о място и оръжия и муниции – 18 място.

Споделяне

Още от Бизнес