България е последна в ЕС по навлизане на цифровите технологии в обществото

България е последна в ЕС по навлизане на цифровите технологии в обществото

България е на последно място в ЕС според индекса на Европейската комисия (ЕК) за тази година за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, предаде БНР.

Страната е значително под средния резултат в измерението "Човешки капитал", а цялостното равнище на уменията в областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС.

Делът на хората с поне основни умения в областта на цифровите технологии е около 29% от българското население, докато средно за ЕС този дял е 57%. Едва 11 % от хората притежават умения над основните, което представлява по-малко от една трета от средната стойност за ЕС.

България е и доста под средното равнище във внедряването на цифровите технологии.

Предприятията все още не се възползват в пълна степен от възможностите, предоставяни от търговията онлайн, като едва 6% от малките и средни предприятия продават онлайн в сравнение със 17% средно за ЕС. 3% от всички тях реализират трансгранични продажби и само 2% от оборота им е от търговия онлайн.

Споделяне

Още от България