България е преминала от групата на "скромните иноватори" в тази на умерените

България е преминала от групата на "скромните иноватори" в тази на умерените

България е преминала от групата на "скромните иноватори" в тази на умерените. Към края на 2017 г. страната ни е достигнала иновационно представяне 48% от средното за ЕС при 40% през 2014 г. Това съобщи заместник-министър на икономиката Лъчезар Борисов по време на събитие, свързано с проект "Подкрепа за растежа и управлението в регионите, чието развитие изостава". То се организира от Министерството на икономиката с подкрепата на Съвместния Изследователски Център (JRC) към Европейската комисия.

За настоящия програмен период 2014-2020 г. за развитието на иновациите съгласно Иновационна стратегия за интелигентна специализация са предвидени над 1.4 млрд. евро. за страните от ЕС.

Капацитетът за иновации на българските компании се подобри след присъединяването на България към ЕС, но въпреки това малките и средните предприятия срещат редица препятствия да станат иновативни, каза Лъчезар Борисов. В тази връзка той изтъкна, че основна цел в политиката на Министерството на икономиката е да създаде модели за преодоляването на тези пречки, като се даде възможност на повече фирми да станат иноватори и да са по-активно ангажирани в разработката на нови продукти и процеси.

"В момента има неравномерно развитие на българските райони, като доминираща роля има Югозападният район, в който попада столицата София. Приносът на Югозападния район в националния БВП (41.5%) е почти изравнен с приноса на останалите пет района, взети заедно", каза Лъчезар Борисов.

Той допълни, че устойчивото развитие на иновационната екосистема в страната изисква усилия и проучвания на нови форми на екосистеми във всяка от шестте ни региона.

На срещата бе представена концепцията за многостепенно управление на Иновационна стратегия за интелигентна специализация от Елиса Геруси, представител на Съвместния изследователски център към ЕК.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?