България е против идеята на ЕК за нови данъци върху финансовия сектор

С въвеждането на данъци и такси във финансовия сектор ще бъдат засегнати бизнесът и домакинствата в целия Европейски съюз. България е сред държавите членки на ЕС, които принципно са против въвеждането на допълнително облагане във финансовия сектор. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков на експертна дискусия в Министерството на финансите върху идеите на Европейската комисия за облагане с цел създаване на постоянен механизъм за разрешаване на кризи в ЕС.

В обсъждането участваха подуправителят на БНБ Калин Христов, представители на Асоциацията на банките в България, на Фонда за компенсиране на инвеститорите, на Асоциацията на българските застрахователи, Институт "Отворено общество”, финансови експерти, икономисти, бизнесмени, съобщи пресслужбата на министерството.

В рамките на дискусията е бил проследен политическият дебат по въвеждането на няколко вида налози. В ЕК се обсъжда въвеждането на данък върху финансовите транзакции (търговия с акции, облигации, деривативи, валута) и данък върху финансовите дейности, свързани с облагането на сумата от печалбите и възнагражденията на финансовите институции на основата на финансовите им отчети.

Като основен негатив от въвеждането на данък върху финансовите транзакции беше откроен рискът от прехвърляне на данъчното бреме върху крайните потребители на финансови услуги. Един от рисковете при въвеждането на данък върху финансовите дейности пък са евентуални трудности при създаването на тясно координиран подход на европейско равнище поради различните национални счетоводни правила.

Подложено на дискусия беше и предложението за въвеждане на такси във финансовия сектор. Като база за начисляване на таксите ЕК предлага задълженията на кредитните институции, намалени с гарантираните депозити и банковия капитал. Още в края на май тази година ЕК препоръча създаването на национално равнище на фондове за разрешаване на банкови проблеми със средства от облагане на банковия сектор. Събирането на таксите може да става или в национални специализирани фондове, или в националните бюджети.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че приходите от въвеждането на банкови такси трябва да отиват в самостоятелни фондове извън националните бюджети и това е залегнало в българската позиция.

Такъв фонд в България обаче трябва да се направи едва когато е готов общият механизъм за разрешаване на кризи в Европейския съюз.

Към момента седем държави членки на ЕС имат въведени национални системи от такси, чиито параметри се различават, и това повдига въпроса за двойното облагане и нарушаването на конкуренцията. Сред тях са Германия, Франция, Великобритания и Швеция.

Въпросът ще бъде разглеждан през ноември и декември т.г. от Икономическия и финансов комитет към Съвета на ЕС, а на заседанието на Европейския съвет през декември лидерите на държавите членки ще бъдат запознати с постигнатия напредък.

През пролетта на 2011 година се очакват конкретни законодателни предложения на Европейската комисия по рамката за разрешаване на кризи във финансови сектор.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?