България е склонна европрокуратурата да поеме разследването на ДДС измами

България е склонна европрокуратурата да поеме разследването на ДДС измами

България е готова да обсъди включването трансграничните измами с ДДС да се разследват от бъдещата европейска прокуратура, съобщи Министерството на правосъдието.

Тази еволюция в българската позиция идва след неформалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, който се проведе в края на миналата седмица. Една от темите бяха новите регламенти на ЕС за създаване на служба на европейския прокурор и за борба с измамите.

Ден преди срещата българското правителство прие позиция, в която се обяви против разследването на ДДС измамите от европейската прокуратура, но продължава подкрепата си за създаването ѝ.

Промяната в българската позиция е "водена от разбирането, че разследването на този вид престъпления може да се води по-ефективно от бъдещата Служба на европейския прокурор", се казва в съобщението на правосъдното министерство.

"От самото начало на преговорите по предложението за регламент за създаване на Служба на европейския прокурор българската държава трайно и последователно е подкрепяла създаването на силна и независима Европейска прокуратура с изключителна компетентност по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС", е посочено в днешното съобщение на пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Темата за създаване на европейска прокуратура е била обсъдена и по време на срещата на вицепремиера Меглена Кунева и правосъдния министър Христо Иванов с холандския министър на правосъдието и сигурността Ард ван дер Стьор в понеделник.

България смята, че съдебните разрешения за прилагане на мерки за разследване при трансгранични случаи трябва да бъдат получени в една единствена държава-членка, а именно - в държавата, където се прилага съответната мярка за разследване. Това ще избегне прекалената бюрокрация при осъществяване на трансграничното сътрудничество в рамките на службата на европейския прокурор с оглед търсенето на по-ефективна и работеща европейска прокуратура, се казва в съобщението на правосъдното министерство.

По отношение на съдебния контрол върху други актове или решения на Службата на европейския прокурор България предпочита варианта, с който се запазва и компетентността на Съда на Европейския съюз да се произнася с преюдициални решения по тълкуване на разпоредбите на регламента. Този вариант изглежда по-работещ и съобразен с необходимостта от ефективност и бързина на разследванията.

Предложението за Регламент за създаване на Служба на европейския прокурор е приоритетно за страната ни, поради изключителната компетентност на европейския прокурор по отношение на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, посочват от Министерството на правосъдието.

"От друга страна, българската държава е готова да обсъди включването трансграничните измами с ДДС в обхвата на Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, по наказателноправен ред, водена от разбирането, че разследването на този вид престъпления може да се води по-ефективно от бъдещата Служба на европейския прокурор", се казва в съобщението на ведомството на министър Христо Иванов.

В случая става въпрос за две предложения за европейски актове. Единият регламент е за създаване на Служба на европейския прокурор, а другият за Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред.

Макар двата регламента да имат индиректна връзка, те уреждат различна материя, а измамите със средства от бюджета на Европейския съюз и измамите с ДДС не следва да се поставят под общ знаменател, се казва в съобщението на правосъдното министерство.

Измамите със средства на ЕС попадат в обхвата на предложението за Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, по наказателноправен ред и са включени в състава на измамата, засягаща финансовите интереси на ЕС. Страната ни винаги е подкрепяла включването на този вид измами в обхвата на проекта на директива.

По въпроса за ДДС българската позиция е, че ДДС е един от инструментите за фискална консолидация и подкрепа на растежа на национално ниво и затова вътрешните ДДС измами следва да бъдат изключени от обхвата на директивата и да се разследват на национално ниво. Българската позиция обаче включва и готовност да се обсъди включването на трансграничните измами с ДДС в обхвата на директивата, ако се възприеме, че разследването им ще бъде по-ефективно от Службата на европейския прокурор, се казва в съобщението на правосъдното министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?