България е сред най-уязвимите от задаващите се общоевропейски проблеми

Страните от Югоизточна Европа, включително България са най-уязвими към негативните ефекти от глобализацията, застаряването на населението, миграция и климатичните промени. Това каза Питър Хейл, експерт по кохезионната политика на ЕС, на конференцията "Предизвикателствата пред Европейския съюз – пътища към устойчив и приобщаващ растеж в Югоизточна Европа", провела се в София в сряда. Предизвикателствата са посочени в стратегията на ЕС "Европа 2020", но е спорно доколко Европа е готова да реагира адекватно на задаващите се проблеми, коментираха участници в конференцията.

България попада на челни места в класациите на ЕС за уязвимост на страните към проблемите на глобализацията, демографския срив и енергийната зависимост, стана ясно от презентацията на Питър Хейл.

Първото предизвикателство пред Европа е глобализацията, която освен че отваря вратите към нови пазари, се явява като тест за възможността на нациите да се променят, каза Хейл.

По думите му страните се сблъскват с проблема да преминат от индустриална икономика към икономика, базирана на знанието, и България не прави изключение. Страната трябва да навакса по отношение на глобалната конкурентоспособност, каза Хейл.

Второто предизвикателство е застаряващото население на Европа, като Хейл го нарече "болезнено". "Не можете да изпратите старите хора на круизен кораб в морето и да си решите проблема, трябва или да се грижите за тях, или да им осигурите заетост и в същото време да има работни места за младите хора", каза Хейл. Според класацията на ЕС Косово е с най-младото население в Европа, а България е една от малкото страни в региона, която е най-податлива на проблемите, до които ще доведе демографският срив.

Третото предизвикателство са имигрантите, като ефектите от миграционните процеси не са задължително негативни, каза Хейл. България отново попада сред най-уязвимите страни, тъй като е в близост до регионите, които "внасят" емигранти.

Четвъртото предизвикателство са климатичните промени. Знам, че има хора, които оспорват твърденията, че климатичните промени се дължат на човешката дейност, но ние приемаме, че за Европа съществува такъв проблем и трябва да се предприемат действия, каза Хейл. България има ограничени възможности да осигури енергийната си независимост чрез използването на устойчиви технологии, коментира Хейл.

Споделяне

Още от Европа