България е сред страните от ЕС с най-тежък търговски дефицит с Русия

България е сред страните от ЕС с най-тежък търговски дефицит с Русия

България е сред страните членки на ЕС с най-голям търговски дефицит с Русия, съотнесено към големината на страната по население и площ за първото тримесечие на тази година, въпреки че дефицитът спада почти наполовина спрямо същия период на миналата година. Това се вижда от официалните данни на Европейската статистическа служба Евростат за търговския стокообмен на общността с Русия за първите три месеца на годината, публикувани в понеделник в навечерието на 24-ата среща на върха ЕС-Русия. Тя ще се проведе на 18 ноември в Стокхолм.

Търговският дефицит на ЕС с Русия се е снижил от 40 млрд. евро през първото тримесечие на 2008 г. на 21 млрд. евро през същия период на тази година, сочат още данните на Евростат. Снижаването на дефицита се дължи главно на по-малките доставки на руски енергийни суровини за ЕС. Същевременно по-бавно е намалението на вноса на европейска техника и коли в Русия.

Спадът в търговията на ЕС-27 с Русия, регистриран през първото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година, е по-голям, отколкото забавянето на цялата външна търговия на общността. Руският пазар, който през първите три месеца на 2008 г. е поемал 8% от износа на ЕС и е генерирал 12% от вноса на общността, през първото тримесечие на тази година е поел 6% от общия експорт и е дал 9% от вноса ѝ.

Русия е третият основен търговски партньор на ЕС. Между 2000 и 2008 г. стойностният обем на стокообмена на ЕС с Русия нараства три пъти, а частта на Русия в стокообмена се увеличава два пъти.

Сред страните членки на ЕС Германия (9.6 млрд. евро – 31% от износа на ЕС за Русия) отдавна е основният износител за Русия за първото тримесечие на тази година, следвана от Италия (3.1 млрд. евро, 10%), Франция (2.3 млрд. евро, 8%), Холандия (2.1 млрд. евро, 7%) и Финландия (2 млрд. евро, 6%).

Сред най-големите вносители на руски стоки са отново Германия (10.4 млрд. евро или 20% от общия внос на ЕС от Руската федерация), следвана от Холандия (6.2 млрд. евро, 12%), Италия (5.9 млрд. евро, 11%), Полша (4.2 млрд. евро, 8%) и Франция 4 млрд. евро, 8%).

Повечето от страните членки на ЕС имат търговски дефицит с Русия за първото тримесечие на тази година, като най-голям той е при Холандия (минус 4.1 млрд. евро), Италия (минус 2.8 млрд. евро), Полша (-2.6 млрд. евро), Франция (-1.6 млрд. евро).

Най-добро положително салдо н Русия бележи Австрия (347 млн. евро), следвана от Дания (243 млн. евро), Ирландия (61 млн. евро), Люксембург (41 млн. евро).

Над 40% от износа на ЕС за Русия през първото тримесечие на тази година се състои от машини, резервни части, автомобили, авиотехника, мобилни телефони и медикаменти. Една четвърт е от други стоки. Същевременно три четвърти от вноса в ЕС от Русия е на енергийни суровини – петрол, газ и въглища.

В тази статистика България се вписва сред страните с относително много висок внос от Русия спрямо броя на населението и територията и съответно високо отрицателно търговско салдо, сочи статистиката на Евростат.

За разглежданото тримесечие на тази година България е внесла стоки за 980 млн. евро, а сравнимите с нея страни по площ и население Унгария – за 1.6 млрд. евро, Австрия – за 741 млн. евро, Словакия – 1.6 млрд. евро. Спрямо тези страни обаче дефицитът на България е доста висок – 851 млн. евро спрямо 347 млн. евро положителен баланс на Австрия, 672 млн. евро дефицит за Унгария и 827 млн. евро за Словакия.

България е и сред страните членки на ЕС, които имат най-слаб експорт за Русия.

Споделяне

Още от Европа