България е сред страните с най-малко лични лекари в ЕС

България е сред страните с най-малко лични лекари в ЕС

България е сред страните с най-нисък дял на общопрактикуващи лекари на 100 000 жители сред страните в Европейския съюз (ЕС), показват данни от анализ на Евростат за броя на първичните изпълнители на медицинска помощ в страните на ЕС през 2017 г.

На 100 000 българи се падат 64 общопрактикуващи лекари, като зад нас по този показател е само Гърция с брой на лични лекари от 42 - на 100 000 жители. Общият брой на общопрактикуващите лекари у нас е около 4500, като те съставляват 15% от броя на всички лекари в страната, който е около 30 000, според данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-висок дял общопрактикуващи лекари на 100 000 души у нас има в областите Плевен - 89, Видин - 86, Монтана - 82, Добрич - 76. Най-ниска е осигуреността с лични лекариЛ в Кърджали - 40 на 100 000, Разград - 47 и Търговище - 50 лични лекари на 100 000.

За столицата София броят на общопрактикуващите лекари е 60 на 100 000. Според здравни експерти общопрактикуващият лекар изпълнява изключително важни функции в първичното здравеопазване - осъществява профилактична дейност, диагностицира, лекува и проследява повечето от най-разпространените хронични заболявания, диагностицира и лекува повечето от масовите остри заболявания, взима решения за нуждите от допълнителни изследвания, консултации, хоспитализации и т.н.

Като цяло броят на практикуващите лекари в ЕС е бил близо 1,8 милиона, като от тях 50% са били мъже, а другите 50% - жени. Отчита се и значително нарастване на възрастта на здравния персонал в ЕС за 10-годишен период: през 2007 г. лекарите на възраст над 55 години са били 27%, докато през 2017 г. този процент е нараснал до 38 от общия им брой, според Евростат.

Броят на общопрактикуващите лекари обаче се различава значително в различните държави-членки на Европейския съюз - най-голям е техният дял в Португалия - 253 лични лекари на 100 000 души население, отчита Евростат.

Освен Португалия в Топ 5 на страните с най-висок дял лични лекари на 100 000 влизат още Ирландия - 179, Австрия - 159, Холандия - 157 и Франция - 153 лични лекари на 100 000 жители. Най-ниска е осигуреността с лични лекари в Гърция - 42 на 100 000, България - 64, Словения - 68, Латвия - 72 и Испания - 75 лични лекари на 100 000 души. При останалите ни съседи осигуреността с лични лекари е както следва - Македония - 100, Сърбия - 85, Румъния - 77 и Турция - 59 общопрактикуващи лекари на 100 000 души население, според Евростат.

Споделяне

Още по темата

Още от България