България е сред трите страни в ЕС с най-нисък дефицит и най-малък дълг спрямо БВП

България е сред трите държави в ЕС с най-нисък бюджетен дефицит и държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт в целия ЕС, сочат предварителните данни на Европейската статистическа служба Евростат за 2012 г. Данните са поместени и на страницата на Националния статистически институт (НСИ).

Страната е завършила годината с дефицит от 0.8% и дълг от 18.5% от БВП.

Дефицитът на сектор "Държавно управление" на ЕС възлиза на 514 млрд. евро, или 4% и бележи спад спрямо 2011 година, сочат данните на Евростат.

Седемнадесет държави членки отчитат дефицит над 3% от БВП: Испания (-10.6 на сто), Гърция (-10 на сто), Ирландия (-7.6 на сто), Португалия (-6.4 на сто), Кипър и Великобритания (-6.3 на сто), Франция (-4.8 на сто), Чехия (-4.4 на сто), Словакия (-4.3 на сто), Холандия (-4.1 на сто), Дания и Словения (-4.0 на сто), Белгия и Полша (-3.9 на сто), Малта (-3.3 на сто), Литва (-3.2 на сто) и Италия (-3 на сто).

Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Естония (-0.3 на сто), Швеция (-0.5 на сто), България и Люксембург (-0.8 на сто) и Латвия (-1.2 на сто), докато Германия регистрира излишък (+0.2 на сто) за 2012 година.

В края на 2012 г. дългът на ЕС възлиза на 11 трилиона евро, или 85.3 на сто от БВП. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (10.1 на сто), България (18.5 на сто),

Люксембург (20.8 на сто), Румъния (37.8 на сто), Швеция (38.2 на сто), Латвия и Литва (40.7 на сто).

Четиринадесет държави членки отчитат равнище на държавен дълг, по-високо от 60 на сто от БВП за 2012 г.: Гърция (156.9 на сто), Италия (127 на сто), Португалия (123.6 на сто), Ирландия (117.6 на сто), Белгия (99.6 на сто), Франция (90.2 на сто), Великобритания (90 на сто), Кипър (85.8 на сто), Испания (84.2 на сто), Германия (81.9 на сто), Унгария (79.2 на сто), Австрия (73.4 на сто), Малта (72.1 на сто) и Холандия (71.2 на сто).

Споделяне

Още от Бизнес