България е усвоила близо 23% от парите по ОПАК

Общата стойност на изплатените средства по Оперативната програма "Административен капацитет" е достигнала близо 80 млн. лева или 22.60 на сто от средствата за цялата програма, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.

Второ плащане в рамките на един месец е било направено към бенефициентите по програмата. Общо 864 752. 89 лв. са били преведени по сметките на 18 бенефициента, които изпълняват проекти по пет процедури: "Прозрачна и почтена държавна администрация", "Администрацията - партньор на бизнеса", "Прозрачна и ефективна съдебна система". "Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси" и "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронно управление".

Възстановени са средства на три звена на централната администрация, три областни администрации, 10 общини и двама бенефициенти от съдебната система.

В края на този месец предстои да бъдат отворени четири нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, насочени към държавната администрация.

С проекти по тях ще могат да кандидатстват централните, областните и общинските администрации. Общата стойност на процедурите е 15 млн. лв.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?