Според доклад за пазарите на наркотици в ЕС:

България е значителен производител на каптагон и транзитна точка за кокаин

Международният наркотрафик остава основна дейност на повечето организирани престъпни групи

България е значителен производител на каптагон и транзитна точка за кокаин

България и в по-малка степен Турция са считани за значителни производители на каптагон, въпреки че най-вероятно този синтетичен наркотик се произвежда и на други места, които обаче не са забелязани. Това се посочва в първия доклад "Пазарите на наркотици в ЕС”, изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) съвместно с Европол и публикуван на 31 януари в Брюксел.

В частта на доклада, посветена на амфетамините и по-специално производството и трафика в Югоизточна Европа, се посочва, че между 2001 и 2007 г. в България са разбити 18 големи лаборатории за амфетамини, занимаващи се с производството на каптагон. През 2008 г. е отчетено, че част от производството на амфетамини е изнесено от България, макар че износът на амфетамини от страната към Близкия Изток продължава. Още осем лаборатории са разбити в България между 2009 и 2011 година, пише в доклада.

След като през 2006 г. Турция е премахнала 12 такива лаборатории, в момента се смята, че тя е предимно транзитна страна за каптагон, произведен в Източна Европа, Сирия и Армения и предназначен главно за Арабския полуостров. Но дори и след 2006 г. в Турция са установени места за производство на каптагон.

През последните години в Турция и България са конфискувани значителни количества амфетамини. От 1.3 милиона таблетки амфетамини, заловени в Европа през 2011 г., над три четвърти са били конфискувани в Турция (1.1 млн. таблетки каптагон).

Рязкото понижение, в сравнение с предишни години, на разкрит амфетамин в Турция от 2008 г. насам, е в подкрепа на тезата, че производството на таблетки каптагон е изместено от Югоизточна Европа.

Подобно понижение, макар и не така рязко и отиващо назад във времето, се забелязва и при заловените количества в България. Рекорд за всички времена е отбелязан през 2005 г., когато са задържани 1.4 тона, а от 2008 г. разкритите количества са около 0.2 тона. Няма обаче задоволителни доказателства, които да бъдат предложени като валидно обяснения за тази тенденция.

Изключително големите количества на задържаните в Турция и България амфетамини – от порядъка на килограми (съответно средно по 17 кг. и 5 кг. в периода 2009 – 2011 г.) предполага силна доминация на трафика на едро на амфетамини през тези две страни. Вероятно отразява и факта, че Югоизточна Европа е използвана като зона за производство на амфетамин и за транзит, особено на каптагон, като има серия пратки, заловени и при внос и при износ.

Ролята на българските престъпни групи нараства

Нараства ролята на българските криминални групи в широкомащабното производство на амфетамин и засилващия се трафик към близкоизточния пазар, пише в доклада. През последните години са били разкрити няколко големи фабрики за производство, управлявани от българи.

Опитът от миналото доказа, че организираните престъпни групи се адаптират към промените и са в състояние да отговорят на пазара, като произвеждат и разпространяват няколко вида синтетична дрога, а освен това като намират нови прекурсори. Организираната престъпност, свързана с пазара на синтетична дрога, работи в сътрудничество. Холандски, белгийски, британски, литовски, полски и исландски организирани престъпни групи работят заедно, за да отговорят на търсенето. Този съюз им позволява дистрибуция на едро и избягване на дъмпинга. Разделението на задачите, в съчетание с нарасналото използване на мобилни лаборатории, удобно разположени в гранични зони, прави трудно за правоналагащите органи да идентифицират криминална структура, като по този начин се повишава сигурността на престъпните групи.

Холандски и белгийски престъпни групи продължават да играят важна роля в широкомащабното производство на синтетична дрога в ЕС. Разследванията показват, че те са включени в производството на няколко вида дрога: обикновено MDMA (популярен като екстази), амфетамини и в по-малка степен метамфетамин.

Тези престъпни групи имат историческо предимство от гледна точка на логистиката, експертизата, технологията, напреднала методология и производствен капацитет. Тяхната водеща позиция едва ли може да бъде оспорена на европейско ниво, поне в краткосрочен и средносрочен план, пише в доклада.

Посочва се, литовски криминални групи имат важна роля в производството на метамфетамин в балтийските страни и трафика им към скандинавските пазари. По-малка е ролята на полските им "колеги".

За разлика от други места, в Европа много по-често се използва амфетамин в сравнение с метамфетамин, но тази ситуация може да да започне да се променя. Било е докладвано производство в повече страни, включително в България, Литва, Холандия, Полша и Обединеното кралство.

Все повече българи участват в трафика на кокаин

По-голямата част от хероина на европейските пазари е произведен в Афганистан и в по-малка степен в Иран и Пакистан. Основният сухопътен маршрут за доставката на хероина от тези страни остава "Балканският път", който минава през Турция, България, Румъния или Албания и продължава към Централна и Западна Европа.

Нов пункт за трафика на кокаин са Черно море и Балканите. Много пратки от Южна Америка са били засичани на пристанищата в България, Украйна, Румъния и Гърция.

Заловените количества в Румъния, България, Турция и Гърция са около 4 тона за периода между 2009 и 2011 г. Макар това количество да представлява само 2% от хванатия в Европа кокаин, то се е увеличило три пъти от 2001 година.

В България количествата са по-големи, което най-вероятно се дължи на ролята на страната на транзитна точка за кокаина, който се насочва на запад и на изток.

Според доклада все повече българи и румънци са се включили в трафика на кокаин.

Напоследък е установено и сътрудничество между престъпни групи от Колумбия, България, Италия, Словения., Швеция изградено около хора с богата биография в трафика на кокаин.

Трафикът минава през законни пратки и интернет

В пространния документа се казва, че пазарът на наркотици все по-динамичен и иновативен, реагира бързо на предизвикателствата и изисква също толкова динамична, иновативна и гъвкава реакция навсякъде в Европа.

Документът отчита, че в миналото европейският пазар на наркотици е бил съсредоточен върху конкретни наркотици, пренасяни по определени маршрути, а съвременният пазар е по-приспособим, използват се нови пътища, а пратките, съдържащи няколко вида вещества, са все по-често срещани.

Директорът на Европол Роб Уейнрайт заяви, че международният пренос на наркотици остава основна дейност на повечето организирани престъпни групи.

"Забелязахме все по-често използване на законни търговски транспортни варианти, като например контейнери, самолети, куриери и пощенски услуги. Интернет също е важен фактор в продажбата на наркотици", добави Уейнрайт.

В доклада е разгледана подробно и ролята на Европа като основен световен източник на химичните вещества, използвани при производството на хероин.

Директорът на центъра Волфганг Гьоц уточни, че ЕС остава важен регион за производството на синтетични наркотици и все повече на канабис. Докладът посочва нарастващото значение на Африка като транзитна и складова зона в търговията на наркотици. Отчита се , че престъпни групи от Северозападна Европа играят централна роля при разпространението на почти всички видове наркотици в ЕС.

Споделяне

Още от Европа

Къде му е мястото на Бойко Борисов?