България губи конкурентоспособност в образованието

България губи своята конкурентоспособност в сферата на образованието. Намалява и броят на българите, които започват обучение в големите световни университети.

Това заяви в понеделник Анете Диксън, директор на отдел "Стратегии и операции" към Световната банка, по време на организирания от МОН семинар за реформата в средното образование.

Диксън се позова на данни от международното сравнително изследване TIMSS 2003, според които българските осмокласници са на 25-то място по математика и на 24-то място по природни науки сред техни връстници от 46 страни.

С 20 % са намалели отсъствията от училище на деца от т. нар. уязвими семейства в периода 2001 - 2003 г., съобщи Анете Диксън. Увеличило се е участието на децата на всички нива на образователната система - от 64 % през 2001 г. на 77 % през 2003 г. Като причина Диксън посочи икономическия ръст в страната.

Според Диксън, нивото на инвестиции в образованието в България е доста ниско. Тя обаче допълни, че трябва да се подобри и начинът, по който средствата за образование в България се изразходват.

Ернесто Куадра, също представител на Световната банка, смята, че има голяма разлика в нивото на училищата в България. Според него образованието, което предлагат така наречените елитни гимназии, в които се влиза с изпит, е добро. Но в останалите масови училища то е много ниско.

Критики за българското образование имаше и в доклада на отговорния за това министър Игор Дамянов. Според оценката му, сред основните проблеми да недостатъчно добрата квалификация на учителите по всички предмети и големия брой на отпадащите от училище ученици.

Министерството подготвя процедура за периодично външно оценяване на дейността на учители, директори и експерти от регионалните инспекторати по образование. Така ще се оценяват постигнатите от училищата стандарти за качество на образование.

1 млн.лв. са отделени за старта на програма за квалификация на учителите.

Министърът съобщи още, че вече е създаден Национален педагогически център. Той ще предлага педагогическа подкрепа на проблемните ученици и ще консултира родители. Акцент в работата на центъра ще е и предотвратяване на отпадането на ученици от училище.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?