България и Италия взаимно ще признават шофьорските книжки

България и Италия взаимно ще признават шофьорските си книжки при условие, че са валидно издадени от компетентните им органи. Това предвижда проект на споразумение, обсъден днес от правителството. МС упълномощи министърът на вътрешните работи да проведе преговорите с италианската страна и да подпише документа.

Проектът предвижда притежателят на валидна шофьорска книжка от едната държава да има право да управлява временно на територията на другата държава моторно превозно средство от категориите, за които е издадена книжката. След изтичане на срока на годност на книжката той ще има право без шофьорски изпит да я подмени с еквивалентна от страната, в която пребивава.

При съмнения за автентичността на свидетелството за управление, компетентните органи на едната страна ще могат да изискат потвърждение от колегите си в другата страна.

Споразумението ще бъде сключено за неопределен срок от време. Миналата година България сключи такова споразумение с Испания.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?