Европейската комисия:

България и Люксембург не спазват правилата за обществените поръчки в отбраната

Комисията може да се обърне към Съда на ЕС и да поиска налагането на финансови санкции

Европейската комисия (ЕК) предприе мерки, които трябва да гарантират, че две държави членки - България и Люксембург - спазват своите задължения по прилагането на правилата на ЕС за обществените поръчки в областта на отбраната, съобщи българската пресслужба на ЕК.

Комисията обяви, че е загрижена, че двете страни не са изпълнили директивата за поръчките за строителство, доставки и услуги в областта на отбраната и сигурността. Тя урежда възлагането на поръчки за оръжие, муниции и военни материали и свързаните с тях строителство и услуги за целите на отбраната, както и за чувствителни доставки, строителство и услуги за целите на сигурността.

"Ако директивата не се прилага изцяло във всички държави членки, то дружествата и данъкоплатците не могат да извлекат полза от по-лесния достъп до прозрачен, открит и по-конкурентоспособен пазар в областта на отбраната", посочват от Европейската комисия.

Крайният срок за тяхното въвеждане е изтекъл на 20 август 2011 г.

Ако до два месеца техните национални органи не представят задоволителни отговори, комисията може да се обърне към Съда на Европейския съюз и да поиска налагането на финансови санкции.

Директивата регламентира справедливи и прозрачни правила, подпомагащи достъпа на дружествата до пазарите в областта на отбраната и сигурността в други държави от ЕС, гъвкавост на възложителите за договаряне на подробностите по елементите на сложни поръчки. Документът предвижда възможност възложителите да изискват от доставчиците гаранции за защитата на класифицираната информация, както и за сигурността на снабдяването, така че въоръжените сили да получават доставките в срок особено по време на криза или въоръжен конфликт.

Тази директива обхваща специфични договори за възлагане на обществени поръчки в областта на сигурността и отбраната за военно и чувствително оборудване.

Мнозинството държави членки вече са приключили или приключват транспонирането на директивата, докато в България и Люксембург цялостният процес все още предстои и се извършва много бавно.

Възлагането на поръчки за неспециално и невоенно оборудване пък се урежда от директивата за обществените поръчки.

Обществените поръчки, които реализира военното министерство, често създават съмнения за нередности. След като военният министър Аню Ангелов разясни, че в "МО най-много се е крало", той поведе борба срещу корупцията, но съмнителните обществени поръчки не спряха.

Честа практика е след провеждането на конкурси загубили фирми да обявяват, че е имало нередности.

Споделяне

Още от Европа

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?