България и още 19 държави от ЕС искат строги капиталови правила за банките

Димитър Радев, управител на БНБ

България и още 19 държави от ЕС настояват пред Европейската комисия да се запазят договорените строги капиталови изисквания към банките.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев, заедно с управителите на централни банки и ръководители на надзорни органи от още 19 държави от ЕС, публикуваха съвместно писмо до Европейската комисия относно въвеждането на ревизираната регулаторна рамка "Базел 3" за капиталовите изисквания към банките, съобщиха от пресцентъра на БНБ.

Подписалите призива са Австрия, Естония, Латвия, Белгия, Германия, Литва, България, Гърция, Малта, Хърватия, Ирландия, Холандия, Чехия, Италия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Писмото аргументира необходимостта новият законодателен пакет на ЕК да запази досега договорените базелски принципи с цел осигуряване на прозрачност, равно третиране и съпоставимост между банките в ЕС, при спазване на сроковете за въвеждане на новите капиталови изисквания.

"Непълното спазване на базелската рамка не би било в интерес за Европа", пише в документа. Пандемията от Covid-19 показва, че по-устойчивите банки са по-способни да подкрепят реалната икономика, дори и по време на криза. Осигуряването на устойчивост на банките е добра предпоставка за икономически растеж, нещо от което Европа очевидно се нуждае. Придържането към базелската рамка също така би улеснило наблюдението над банковия сектор, тъй като улеснява сравнението между различните банки. Това от своя страна би спомогнало за необходимото преструктуриране на европейския банков сектор, пишат централните банкери.

"Както световната финансова криза, така и пандемията показаха взаимосвързаността между икономиките в световен мащаб. Това, което се случи с високорисковите експозиции в САЩ, както и в град Ухан, засегна всички нас", пише в позицията. Според нея в такава обстановка е за предпочитане въвеждането на минималните базелски стандарти, за да се гарантира устойчивост.

"В случай че ЕС се отклони от базелското споразумение, това може да бъде последвано и от други страни. Следователно, в дългосрочен интерес за ЕС е да приложи по цялостен, навременен и последователен начин договорените на глобално равнище стандарти, включително всички аспекти на споразумението "Базел 3", посочват още в писмото управителите на централните банки.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?