България и Румъния еднакво изостават от ЕС по брутен продукт на човек

България и Румъния еднакво изостават от средното ниво на брутния вътрешен продукт на човек от населението в Европейския съюз. Това показват данните на Евростат към 7 юни, съобщени в понеделник от Националния статистически институт (НСИ).

Нивото и в двете държави е 27% от БВП на старите 15 страни членки. Спрямо разширения съюз, Румъния леко изпреварва България с близо 30% от БВП на 25-те държави, към 29% за България.

За сравнение, брутният вътрешен продукт на глава от населението в Полша е 42% спрямо ЕС на 15-те и 46 на сто - спрямо средното ниво за 25-те. За Унгария данните са съответно 56% и 61 на сто, за Чехия - 63% и 69 на сто, а за Словения - 71% и 77 на сто.

5.3 процента е ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) в България през първото тримесечие на годината, отчете НСИ. Спрямо същия период на 2003 г., с 6 % се е увеличила и създадената от националната икономика добавена стойност, като 72.7 на сто от нея идва от частния сектор, а 27.3 процента - от обществения.

В цифри, създаденият БВП за първите три месеца на годината е 8.055 млрд.лв. или по 1030 лв. на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е над 4.118 млрд. или по 526,5 евро на човек. Брутната добавена стойност за първите три месеца е 6.867 млрд.лв. по текущи цени.

81.1% от произведения БВП се изразходва за индивидуално потребление на населението, 10% - за колективно потребление, а 18.7% - за инвестиции. В сравнение с първите три месеца на миналата година, индивидуалното потребление е намаляло с 1.9% спрямо БВП, но като физическа стойност се е увеличило с 4.9 процента. Инвестициите в основен капитал са се увеличили с 2.1% спрямо БВП или с 21.4 процента.

13.1% е ръстът на външнотърговския оборот за първите три месеца на годината, вносът надвишава износа с 1.068 млрд.лв.. Износът на стоки и услуги е нараснал с 8 %, а вносът - със 17.7 на сто спрямо 2003 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в брутната добавена стойност от 32.4 % през 2003 г. на 32.7 на сто през тази, нараства и относителният дял на аграрния сектор - от 5.9 на 6.5 %. Намалява дела на сектора на услугите -от 61.7 % през 2003-та на 60.8 на сто през първото тримесечие на 2004 година.

По сектори, в преработващата промишленост добавената стойност е нараснала с 8.4%, а в добивната - със 7.1 на сто. 14.1% е ръстът на брутната добавена стойност в съобщенията, 6.4 на сто - в транспорта.

С 30.1% се е увеличила кредитната активност на банките през първите три месеца на тази година, в сравнение с периода януари - март 2003-та, показват още данните на НСИ.

Още от Бизнес