Глобалният екофонд предлага

България и Румъния може заедно да опазват влажните крайдунавски зони

България и Румъния може заедно да опазват влажните крайдунавски зони

Разширяване и обединяване на защитените влажни зони между България и Румъния по поречието на река Дунав, предлага Международната природозащитна организация WWF. Глобалният екофонд е внесъл в Министерството на околната среда и водите предложение за установяване на такъв трансграничен комплекс от влажни зони, които да са защитени по Рамсарската конвенция.

 

В момента по течението на река Дунав в България под защита на Рамсарската конвенция са остров Ибиша, комплекс Беленски острови и езерото Сребърна. WWF предлага срещу всяко от тези места в Румъния да се обяви нова зона по Рамсарската конвенция. Така ще се формират три трансгранични “двойки“, които да се опазват съвместно и координирано. Новите места в Румъния са езерата Бистрет и Сухая.

 

Това предложение е внесено и в Рамсарския секретариат съвместно с румънския офис на WWF.

 

“Създаването на трансгранични защитени влажни зони е от изключителна важност за пълноценното опазване на птичите колонии по поречието на река Дунав. Част от птиците например, гнездят в българската част от Дунав, а се хранят в румънската. Идеята на трансграничните влажни зони е в тях да се провеждат еднакви мерки за устойчиво управление и по този начин да се гарантира защитата на ценни видове птици и от двете страни на брега“, коментира Иван Христов, ръководител на програма “Води“ на WWF България.

 

Информацията за Бистрет, Сухая, Каларъш, Ибиша, Беленските острови и езерото Сребърна не е актуализирана от 2002 г. През миналата година WWF направи проучване и инвентаризация на тези влажни зони от което стана ясно, че е необходимо преразглеждането на информацията за тях, включително на границите им както на национално така и на международно ниво.

Споделяне

Още от България