България и Сърбия с програма за сътрудничество за 34 млн. евро до 2020 г.

България и Сърбия с програма за сътрудничество за 34 млн. евро до 2020 г.

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за 34 млн. евро до 2020 г.

Средствата ще бъдат използвани за ефективно управление на природните ресурси и опазване на околната среда, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения.

"Това е втора програма за регионално сътрудничество между България и съседна страна, която комисията одобрява за по-малко от месец. Тези 60 милиона лева означават повече инвестиции и нови работни места за съседните на Сърбия региони", каза зам.-председателят на ЕК Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси в комисията.

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Бюджетът ѝ е над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

От страна на България в програмата участват Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил. От сръбска страна са областите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня за Сърбия.

Трите основни приоритета на програмата са устойчив туризъм, младежи и околна среда.

Първата покана за набиране на проектни предложения ще бъде публикувана до средата на август 2015 г. Тя ще включва всички приоритетни оси на програмата, като общият ѝ бюджет възлиза на над 12. 6 млн. евро.

Бенефициенти могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба. Това са местни, регионални и национални агенции, администрации на природни паркове, горски дирекции, културни институции, читалища, неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки и други.

Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. Сръбският офис за европейска интеграция изпълнява функциите на Национален орган.

Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в София, а на територията на Сърбия в Ниш ще продължи да функционира клон на секретариата.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата са свързани с опазването на природното, културното и историческото наследство, възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти.

Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите.

Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии.

Споделяне
Още от България