България и Сърбия с програма за сътрудничество за 34 млн. евро до 2020 г.

България и Сърбия с програма за сътрудничество за 34 млн. евро до 2020 г.

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия за 34 млн. евро до 2020 г.

Средствата ще бъдат използвани за ефективно управление на природните ресурси и опазване на околната среда, стимулиране на туризма, опазване на културното и природното наследство, както и инвестиции в младежта, образованието и изграждането на умения.

"Това е втора програма за регионално сътрудничество между България и съседна страна, която комисията одобрява за по-малко от месец. Тези 60 милиона лева означават повече инвестиции и нови работни места за съседните на Сърбия региони", каза зам.-председателят на ЕК Кристалина Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси в комисията.

Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП обхваща 6 гранични региона в България и 7 сръбски региона. Бюджетът ѝ е над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

От страна на България в програмата участват Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил. От сръбска страна са областите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня за Сърбия.

Трите основни приоритета на програмата са устойчив туризъм, младежи и околна среда.

Първата покана за набиране на проектни предложения ще бъде публикувана до средата на август 2015 г. Тя ще включва всички приоритетни оси на програмата, като общият ѝ бюджет възлиза на над 12. 6 млн. евро.

Бенефициенти могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба. Това са местни, регионални и национални агенции, администрации на природни паркове, горски дирекции, културни институции, читалища, неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки и други.

Управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България. Сръбският офис за европейска интеграция изпълнява функциите на Национален орган.

Основният офис на Съвместния секретариат ще остане в София, а на територията на Сърбия в Ниш ще продължи да функционира клон на секретариата.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата са свързани с опазването на природното, културното и историческото наследство, възстановяването на исторически сгради и поддръжката на традиционните ландшафти.

Подобряване на интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите.

Разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?