България иска временно да не прилага Kонвенцията за защита правата на човека

Пълната дерогация е предпоставка за диктатура, коментира политологът Даниел Смилов

България иска временно да не прилага Kонвенцията за защита правата на човека

България ще поиска временна дерогация на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи до края на извънредното положение. Съветът на Европа е бил информиран и от над 10 други държави, които иска временна дероганция на конвенцията. Това са Румъния, Латвия, Армения, Молдова, Франция, Гърция, Грузия, Ирландия, Турция и Великобритания.

"Възможно е при извънредно положение да имаме известно нарушаване на неосновните права на личността. По тази причина още вчера (четвъртък) съм подписал нотификационно писмо, което да бъде изпратено чрез министъра на външните работи до Европейския съд по правата на човека, защото има такава процедура. Тя е за временна дерогация, при извънредно положение, за да обосновем пред ЕСПЧ какви действия сме предприели. Съответно последиците са, че в този случай голяма част от жалбите на лица, които твърдят, че са засегнати, няма да бъдат допуснати и разгледани", коментира правосъденият министър Данаил Кирилов пред бТВ.

Конвенцията дава право държавите временно да не прилагат нейните разпоредни. Процедурата е разписана в чл. 15 от конвенция, която указва условията за "Дерогиране при извънредно положение".

"По време на война или на извънредно положение, застрашаващи съществуването на нацията, всяка от Βисокодоговарящите страни може да предприеме действия, освобождаващи я от изпълнението на нейните задължения по тази Конвенция, но строго в пределите на изискванията на положението, при условие че тези действия не са несъвместими с другите ѝ задължения по международното право", гласи конвенцията.

България е длъжна да предостави на генералния секретар на Съвета на Европа пълна информация относно предприетите действия и причините, поради които дерогацията е наложителна. Държавата е длъжна да информира генералния секретар за датата на прекратяване на тези действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на конвенцията в пълния им обем.

Това означава, че България трябва да продължи да спазва забраната за изтезания, забраната за робство и принудителен труд, както и забраната за налагане на наказание без закон.

Предпоставки за диктатура

Политологът Даниел Смилов коментира, че това искане от страна на българските власти е "абсолютно неоправдано".

"Дерогация, ако въобще я има, трябва да бъде строго ограничена само до най-необходимото за прилагането на карантинните мерки срещу правото на придвижване. Самата Конвенция предвижда дерогацията да бъде "строго в пределите на изискванията на положението". Една цялостна дерогация - каквато България изглежда иска - би суспендирала прилагането не само на защитата на свободата и забраната за неправомерно задържане (чл. 5), но и правото на справедлив процес (чл. 6), правото на личен живот (чл. 8), както и свободата на вероизповедание, изразяване и сдружаване (чл. 9, 10, 11)", коментира политологът.

"Отмяната на всички тези гаранции е подготовка не за строга карантина, а за диктатура, в която се ограничават основни граждански и политически права", допълва той.

Той напомня, че Европейската конвенция не допускат толкова широка и неоправдана дерогация, а и българската конституция гарантира свободата на мисълта.

"Да се отнасяме към правата сериозно", призовава Смилов.

Споделяне

Още от България