България избра своите трима фаворити за съдия в Страсбург

ПАСЕ ще избира между съдия, адвокат и юрист с опит в Европейския съд по правата на човека

Трима български юристи със сериозен опит в сферата на защитата на човешките права ще бъдат предложени за български съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Това са юристът Виктор Соловейчик, адвокат Йонко Грозев и съдия Таня Куцарова-Христова от Върховния административен съд.

По процедура България трябва да предложи трима свои юристи на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която ще вземе окончателното решение за победителя в конкурса.

Общо 13 български юристи подадоха документи. Трима отпаднаха още на първи тур, защото не се явиха на задължителния езиков тест. От останалите десет комисията подбра тези трима, които са се представили най-добре на събеседването с конкурсната комисия.

Адвокат Йонко Грозев се занимава със защита на основните човешки права от началото на своята кариера през 1993 година. Той е един от основните български адвокати по делата, завеждани пред съда в Страсбург. През последните няколко години започна да работи и по дела, завеждани от граждани на други държави. Най-известният такъв случай е подготвеното от него дело срещу Русия, което заведоха трите момичета от групата "Пуси Райът".

Съдия Таня Куцарова-Христова от Върховния административен съд (ВАС) бе предложена през миналата година за български съдия ад хок в съда в Страсбург. Тя бе изготвила анализ на практиката на ВАС по големи правозащитни проблеми като исковете по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), делата за експулсиране на чужденци и за придобиване на бежански статут.

Виктор Соловейчик е работил 18 години в Европейския съд по правата на човека като юрист в секретариата на съда и като ръководител на отдел. По време на събеседването с конкурсната комисия той обясни, че е работил само по български дела и познава добре процедурите в Страсбург. В началото на 2012 година Соловейчик е назначен за главен правен съветник в правната служба на Европейската комисия.

Споделяне

Още от България