България изнася за обезвреждане 1/2 от негодните си пестициди

Почти половината от негодните и опасни пестициди в България ще бъдат изнесени за обезвреждане в Европейския съюз по финансиран от Швейцария проект за обезвреждането на химичните вещества, които в момента се складират в специални складове. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в понеделник.

Стойността на проекта е около 38 млн. лв., от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Швейцария, а 15% е националното съфинансиране. Предстои подписване на договора. Дейностите по обезвреждането на 6.4 хил. тона стари пестициди от общо над 14 хил. тона от опасните вещества трябва да приключат до края на юли 2019 г. Проектът предвижда и саниране и затваряне на складовете за пестициди в най-малко 60 общини.

В момента част от останалите от работата на бившите ТКЗС и АПК, които бяха затворени през 1990-те години, се съхраняват в 381 държавни и общински складове, повечето от които сега ще бъдат освободени от опасните отпадъци. Отделно 7.6 хил. т се съхраняват в 1920 затворени стоманобетонни контейнери (т.нар. Б-Б кубове), но някои от са с дефекти и отпадъците в тях трябва да бъдат преместени на площадки за обезвреждане на по-късен етап.

От ековедомството уточняват, че ежегодно регионалните инспекции по околната среда , звената по растителна защита, гражданска защита и общините извършват проверки на място за състоянието на складовете и пестицидите, съхранявани в тях. До този момент няма регистрирани почвени замърсявания с устойчиви органични замърсители, каквито са пестицидите с изтекъл срок на годност, посочват от МОСВ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?