България купува кораб за маркиране на плавателния път по Дунав за над 5 млн. лв.

България купува кораб за маркиране на плавателния път по Дунав за над 5 млн. лв.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) е сключила договор с изпълнител за покупка на кораб за маркиране на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, съобщиха от ведомството.

Плавателният съд е на стойност 5.15 млн. лв. без ДДС и ще се изпълни по проект "FAIRway Danube", финансиран по механизма "Свързана Европа". Срокът за строителство е една година.

Специализираният кораб ще поставя плаващи навигационни знаци (шамандури), които указват границите и направлението на фарватера, ограждат препятствия, съоръжения и критични участъци.

С резултатите от дейността на плавателния съд ще се актуализира навигационно-пътната обстановка, ще се съставя необходимата информация за обновяване и допълване на електронно-навигационните карти, необходими за осигуряване на безопасно корабоплаване.

Максималното газене на кораба ще бъде до 1.4 м, минималната скорост – не по-малка от 18 км/ч, с капацитет на товари от 15 тона и възможност за разполагане на поне 10 големи шамандури. Корабният екипаж ще бъде от 8 човека.

Основната цел на проекта “FAIRway Danube” е хармонизираното поддържане на плавателния път в страните Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, България и Румъния.

Проектът ще подпомогне адаптирането на плавателния път към конкретните условия, което ще доведе до подобряване на условията за корабоплаването във вътрешно-водните пътища. Особено в по-широкия Долен Дунав е необходимо извършването на интензивни измервания за определяне и маркиране на възможно най-добрия плавателен път, който да позволи преминаването на плавателни съдове с по-голямо газене, съответно – намаляване на транспортните разходи.

В рамките на същия проект ще бъде доставен още и проучвателен кораб и 9 броя автоматични хидрометеорологични станции, които ще се монтират в трите най-критични участъка на река Дунав.

Европейски проект за безопасно корабоплаване по Дунав се изпълнява от България (ИАППД), Австрия (Via donau), Словакия (ARVD), Унгария (OVF), (NIF), Хърватия (AVP) и Румъния (ACN), (AFDJ).

Бюджетът на изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" по проекта е над 7 млн. евро, от които 85% са европейско финансиране, а останалите от националния бюджет. Целият проект трябва да бъде изпълнен до юни 2020 г.

Споделяне

Още от Бизнес