България може да връща фермерски евросубсидии

На България може да ѝ се наложи да връща на Европейския съюз изплатени за 2007 г. директни европейски субсидии за фермерите, плащани за обработваема плащ, заради констатирани от Европейската сметна палата нередности и слабости в контролните системи в Държавен фонд “Земеделие“(ДФЗ). Това прогнозира пред БНР във вторник българският представител в организацията Надежда Сандолова.

Ден по-рано министърът на земеделието Мирослав Найденов съобщи, че се чакат резултатите от проведена в началото на есента евромисиия в ДФЗ, която трябва да се произнесе дали заради надписани терени и дублиране на нивите ще има намаление на субсидията за българските фермери за финансовата 2009 , чието разплащане тръгва от 1 декември .

Констатацията за неефективността на системата за администриране и контрол ИСАК фигурира в доклада на Европейската сметна палата за 2008 г. Одитният орган на ЕК отбелязва съществени слабости във функционирането на системата ИСАК в Държавен фонд “Земеделие“ и по-конкретно с идентификацията на земеделските парцели и проверките за кои от тях наистина се полагат преки плащания.

Одитори на палатата са извършили целева проверка у нас. Инспектирани са 34 парцела, за които са получени субсидии и е установено, че 12 от тях са необработваеми земи, покрити с храсти и дървета. Наред с извършените плащания за земи, за които не се полагат такива, от палатата са установили още случаи на прехвърляне на земи от една категория в друга, за да се получат субсидии за тях и надписване на площи.

Българският представител в Европейската сметна палата определи всичко това като сериозни слабости във функционирането на контролната система и допусна възможността на България да ѝ се наложи да връща част от неправомерно дадените плащания за площ.

Сандолова съобщи, че още тази вечер заминава за България и ще запознае членове на парламента със ситуацията. Според нея все пак има основания за известен оптимизъм, защото напоследък голяма част от нередностите са били установени от българските контролни органи и те дори са предприели мерки за компенсиране или изземане на надплатените суми.

България за първи път е обект на такава проверка на селскостопанските плащания като страна членка. Тя обхваща първата година след присъединяването ни – 2007 г. Проверена е била и Румъния, където също са установени нередности.

Отделно от това в доклада на сметната палата за България е записано, че слабостите при управлението и контрола на парите по ФАР остават, въпреки плановете за действие и предприетите мерки.

Споделяне

Още от Европа