България на опашката в ЕС по развитие на IT технологиите

България е на последно място сред държавите членки и кандидатки за Европейския съюз по развитие на информационната и комуникационна технология. Преди страната ни, която по соцвреме се гордееше с компютрите "Правец", са класирани дори Турция и Румъния.

Проучването, което драстично се разминава с рекламираните от кабинета в София стратегии за IT общество и електронно правителство, изследва степента на изравняване на новите държави членки и на страните кандидатки за членство в ЕС с европейските стандарти за информационна и комуникационна технология. То е било публикувано в белгийската столица Брюксел, съобщи радио Дойче Веле.

В изследването се отбелязва, че придвижването на страните от централна и Източна Европа към т.нар. информационно общество е изключително важно, тъй като инвестирането в информационно-комуникационните технологии е катализатор не само за социални промени и прогрес, но и за икономически прираст и създаване на динамична бизнессреда.

От няколко години в Европейския съюз е въведен т.нар. индекс "И Европа". Той служи за база, спрямо която се определя конкурентоспособността на всяка евронация в информационно-комуникационните технологии, както и нивото на прогрес.

Според публикуваните в Брюксел данни от последното проучване, страните членки и страните кандидатки се делят на четири групи.

В първа група са държавите с най-високи постижения в това отношение. Тук касацията води Дания, следвана от Швеция, Холандия, Великобритания, Финландия, Германия.

Във втората група са страни със средно ниво на развитие на информационно-комуникационните технологии. Тук влизат 9 държави, изброени по реда на класирането - Австрия, Белгия, Ирландия, Люксембург, Италия, Франция, Малта, Естония и Испания.

В третата група са държавите, в които информационно-комуникационните технологии са развити под средното ниво на Европейския съюз. Тук влизат Португалия, Гърция, Словения, Чехия, Полша, Кипър, Словакия и Латвия.

В последната четвърта група са включени онези страни, които имат нужда от значително развитие на информационно-комуникационните технологии, преди да се доближат до средното европейско ниво.

В тази група влизат пет държави, подредени според нивото на техния индекс "И Европа" в следния ред - Турция, Литва, Унгария, Румъния и на последно, 28-мо място ,България.

В изследването специално се подчертава, че последното място на България в тази класация не е изненадващо, тъй като то отговаря и на един от най-ниските брутни вътрешни продукти на глава от населението - 2154 евро, а така също и на едно изключително ниско ниво на ползващите Интернет - около 13 процента от българското население. Средното европейско равнище в това отношение е около 50 процента.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?