България намали държавния си дълг до 24% от БВП

МФ плати 990 млн. евро и върна дълга "Дянков"

България намали държавния си дълг до 24% от БВП

Министерството на финансите успешно изплати облигациите, емитирани през 2012 г. от Симеон Дянков, който тогава покри дълга "Велчев" от 2002 г.

След операцията от петък държавният дълг намалява от 25.9% на 24% от БВП.

"МФ нареди плащане на над 990 млн. евро в полза на държателите на 5-годишни еврооблигации на България, емитирани при годишен лихвен купон 4.25% с падеж 9 юли 2017 г.", съобщиха от ведомството на Владислав Горанов в петък. В сумата са включени главница в размер 950 млн. евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 40.375 млн. евро.

Връщането на дълга става с пари от нов заем, който беше поет миналата година, но при доста по-добри лихви в сравнение с тези от 2012 г.

"Средствата за погасяване на падежиращата се емисия са набрани по време на успешно емитираните през март 2016 г. на международните капиталови пазари двоен транш облигации на стойност 1.994 млрд. евро по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари. Трансакцията включваше транш от 7-годишни облигации на стойност 1.144 млрд. евро при лихвен купон от 1.875% и транш от 12-годишни облигации на стойност 850 млн.евро при лихвен купон от 3%", припомниха от МФ.

С част от миналогодишния заем се погаси текущ дълг за 2016 г., а другата част остана като наличност с цел да се ползва именно за покриване на падежа по еврооблигациите на 9 юли 2017 г. Парите първоначално бяха "изтеглени", за да се подсигури ресурс за евентуални проблеми на банковата система поради предстоящите тогава преглед на качеството на активите и стрес тестове. Впоследствие това не се наложи и правителството пренасочи парите за покриване на тазгодишния падеж.

След петъчната операция държавният дълг на България намалява с 950 млн. евро  - от 12.884 на 11.934 млрд. евро. Това представлява спад в съотношението дълг към брутен вътрешен продукт с близо два процентни пункта - от 25.9% на 24 %. По този начин на държавния бюджет ще бъдат спестявани  разходи за обслужване на дълга в размер на 40.375 млн. евро годишно, твърдят от финансовото министерство.

Според средносрочната бюджетна прогноза на правителството до края на 2020 г. държавният дълг ще намалее до 22.3% от БВП.

Споделяне

Още от Бизнес