България осъдена заради ветропарковете и голф игрища на Калиакра

Засега няма финансови санкции, но ако не се реши проблемът със защитените зони, ще има

България осъдена заради ветропарковете и голф игрища на Калиакра

Съдът на Европейския съюз осъди България заради неспазване на екологичните изисквания при изграждането на редица вятърни паркове и голф игрища в защитената зона Калиакра. Решението е взето в четвъртък и засега не се предвиждат финансови санкции за страната ни, но Европейската комисия, която заведе делото срещу страната ни, ще следи изкъсо какви мерки се предприемат за осигуряване на защитата на биоразнообразието в региона и ако не е удовлетворена от тях, може да заведе ново дело, което вече ще предвижда глоби.

До съдебното дело се стигна след като през юни 2008 г. от Българското дружество за защита на птиците подават жалба, че въпросната зона е с недостатъчен географски обхват и обитаващите я защитени птици ще бъдат повлияни негативно от редица бизнес проекти там. Следва тежка процедура по предупреждения, обяснения и поети ангажименти от страна на България, които обаче все не удовлетворяват Брюксел и наказателната процедура стигна финалната си права.

Според взетото сега съдебно решение България е нарушила правото на Евросъюза, защото не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места в създадената през 2007 г. специална защитена зона "Калиакра". Установено е, че тази зона обхваща само две трети от орнитологично важната местност "Калиакра".

Освен това държавата е одобрила в нарушение на Директивата за защита на птиците редица енергийни проекти в специално защитената зона "Калиакра". Такива са вятърните централи на "Ей И Ес Гeo Eнeрджи", "Дисиб" и "Лонгман инвестмънт", които са разположени на терени, които е трябвало да бъдат защитени, а не са включени в зоната.

Още по-драстични са нарушенията при одобряването на вятърните проекти на
-дружествата "Калиакра уинд пауър", "ЕВН Енертраг Каварна" и "Вертикал - Петков и с-ие", както и проекта за голф курорт "Трейшън клифс голф енд спа резорт". Тяхното изграждане е позволено в територията на специалната защитена зона в района на Калиакра и специалната защитена зона в района на Белите скали.

Администрацията също така не е оценила правилно кумулативния ефект на проектите "Уиндтех", "Брестиом", "Еко Енерджи" и "Лонгман инвестмънт" на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона. Въпреки това държавата е разрешила осъществяването на проекта "Лонгман инвестмънт", което е нарушение на някои разпоредби от Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.

От решението на съда на ЕС става ясно, че през 2012 г. България е обяснила разрешенията за тези проекти с одобряването им преди присъединяването на страната към Евросъюза или преди включването на съответните зони в мрежата "Натура 2000", поради което, според София, правото на ЕС не трябвало да се прилага към тези територии.

ЕК обаче не признава тези мотиви, тъй като според нея е трябвало проектите да се приведат към европейските изисквания след като страната ни е станала неин член. България информира, че е предприела редица мерки за отстраняване на констатираните проблеми, но тъй като счита, че положението остава незадоволително, на 24 март 2014 г. Комисията предявява иск пред Съда на Европейския съюз и идва сегашната осъдително присъда.

В момента в защитена зона "Калиакра” все още има актуални 461 бизнес проекта, без да се включват ветроенергийните проекти, посочват от Българското дрежуство за защита на птиците. От тях са реализирани 16 проекта, а 262 проекта са одобрени и могат да бъдат реализирани. Останалите проекти все още са на фаза процедура за одобряване или на етап планиране, но бъдещето им е неясно. В защитена зона "Белите скали”, където значителна част от местообитанията са вече унищожени поради изградените голф игрища, са реализирани 19 проекта, но още 61 проекта са одобрени и могат а се реализират, а други 24 са на етап планиране или процедура. Това сочи, че рискът за биоразнообразието в този район остава сериозен, посочват природозащитниците.

От Министерството на околната среда и водите заявиха, че за преодоляване на проблемите със защитата на птиците в региона още територии от района на Калиакра са били включени в мрежата НАТУРА 2000. Това са защитена зона "Било“  и нови територии за опазване на  важните степи.

Изготвя се и План за устойчиво управление на Калиакра, в който ще се включат мерки за недопускане на допълнително застрояване и правилно експлоатиране на съществуващите обекти, допълниха от ековедомството. Именно изпълнението на този план трябва да гарантира, че Калиакра е постигнат баланс между социално-икономическото развитие и опазването на природата и ще следи стриктно Европейската комисия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес